TRINET

11 – Spremembe pri obračunu dajatev in sklicu na seznam, dodana šifra vrednote

Vsebina:
 • spremembe v delovanju programa:

  • obračun dajatev: posamezne dajatve se še naprej obračunavajo na dve decimalni mesti natančno, skupne dajatve za plačilo po posamezni deklaraciji pa se zaokrožijo na cele zneske; spremenjenemu načinu obračuna in evidentiranja so prilagojeni tudi izpisi in RIP

  • sklic na seznam: po prejemu elektronskega sklica, se na seznamu v polji desno zgoraj vpiše številka in leto sklica; s tem “povežemo” poslani seznam in prejeti sklic:

      z dvojnim klikom odpremo seznam →

        z gumbom Sklic odpremo seznam sklicev ter poiščemo številko in leto sklica →

          z gumbom V redu zapremo seznam sklicev →

            v polji desno zgoraj poleg gumb Sklic vpišemo številko in leto sklica →

              z gumbom Shrani potrdimo spremembe

  • šifra vrednotenja: pri vnosu podatka o vrednosti N, O ali R se na postavki odpre dodatno polje za vnos šifre vrednotenja

  • drobni popravki • dopolnitve izpisov:

  • EU_List_1: usklajeno z novim načinom obračuna dajatev

  • EU_List_2: usklajeno z novim načinom obračuna dajatev

  • EU_List_2_Vse: nov “stari” izpis lista 2, priporočamo le za interno uporabo

  • EU_Obračun: izpis iz CISa poslanega sklica na seznam

  • EU_Poročilo: povzetek celotnega seznama • spremembe v delovanju RIPa:

  • nova verzija programa Avtomata

  • nova verzija skript za kreiranje RIP sporočil


Dopolnitev obsega naslednje korake:


Pomembno:
 • Vrstni red izvajanja korakov je pomemben!


 • Koraki so povezani, tako da v primeru napake ne smete nadaljevati!


 • Priporočamo vam, da pred ažuriranjem naredite varnostni arhiv (backup) podatkovne baze KVjev.Nekatera ažuriranja so odvisna od podatkovne baze zato: Kako ugotovim, katero podatkovno bazo uporabljam?

1. štartamo aplikacijo KV

2. pogledamo v naslovno vrstico aplikacije (zgornja, običajno modra),

    kjer je izpisano “Knjigovodski vpisi”, v nadaljevanju pa je najprej izpisana vrsta podatkovne baze,

    sledi pa ji še naziv podatkovne baze

3. v primeru podatkovne baze je izpisano:

    • Borland InterBase: INTRBASE/

    • Microsoft SQL Server: MSSQL/

    • Oracle Database: ORACLE/

    • Sybase SQL Anywhere: Adaptive Server Anywhere/


Dodani bodo novi izpisi zato: Kako nastavim odmik robov?

1. izpišemo testni izpis

2. izmerimo, za koliko bo treba robove premakniti

3. izberemo izpis, kateremu želimo spremeniti nastavitve odmika robov

4. z desno tipko na miški kliknemo nanj, da dobimo priročni menu, na katerem izberemo ukaz Lastnosti

5. glede na izmerjene vrednosti spremenimo podatka Levi rob in/ali Gornji rob

    • če je treba izpis premakniti proti levi ali navzgor, zmanjšamo vrednosti

    • če je treba izpis premakniti proti desni ali navzdol, povečamo vrednosti

    • vrednosti so lahko tudi negativne, vrednost -1 predstavlja privzeto vrednost


I. del

Ažuriranje aplikacije Knjigovodski vpisi

 

1. korak – Nova verzija programskih nastavitev

Postopek izvedemo NA VSEH RAČUNALNIKIH, na katerih je nameščena aplikacija KV!

V primeru napake med ažuriranjem lahko ta korak ponovimo.

Ocena trajanja: 1 minuta

1. štartamo aplikacijo KV

2. v programu KV naredimo:

      menu Delo → ukaz Ažuriranje/Nove verzije → zavihek Internet →

        datoteka: KV_Definicije.zip (velikost črk ni pomembna) →

          gumb Shrani

3. javiti mora: Spremembe uspešno vnesene → Definicije.xml

4. reštartamo aplikacijo KV

 

2. korak – Nova verzija aplikacije KV

Postopek izvedemo NA VSEH RAČUNALNIKIH, na katerih je nameščena aplikacija KV!

V primeru napake med ažuriranjem lahko ta korak ponovimo.

Ocena trajanja: 5 minut

1. štartamo aplikacijo KV

2. v programu KV naredimo:

      menu Delo → ukaz Ažuriranje/Nove verzije → zavihek Internet →

        datoteka: KV_Exe.zip (velikost črk ni pomembna) →

          gumb Shrani

3. štartal se bo program, ki bo zaprl trenutno verzijo KVjev in nato namestil novo

4. avtomatsko se bo štartala nova verzija aplikacije KV

5. z ukazom Pomoč/O programu preverimo verzijo:

    • verzija: 1.3.1.88 (ali višja)

    • datum: 04.08.2004

    • ura: 16:16

 

3. korak – Nastavitve za nove padajoče sezname

Postopek izvedemo NA VSEH RAČUNALNIKIH, na katerih je nameščena aplikacija KV!

V primeru napake med ažuriranjem lahko ta korak ponovimo.

Ocena trajanja: 1 minuta

1. štartamo aplikacijo KV

2. v programu KV naredimo:

      menu Delo → ukaz Ažuriranje/Nove verzije → zavihek Internet →

        datoteka: KV04_11_Nastavitve.zip (velikost črk ni pomembna) →

          gumb Shrani

3. javiti mora: Spremembe uspešno vnesene →

   • Novo_Brisi.reg

   • Novo.reg

4. reštartamo aplikacijo KV

 

4. korak – Popravek šifranta vrst posla

Postopek izvedemo SAMO ENKRAT SAMO NA ENEM računalniku – na najhitrejšem!

V času ažuriranja naj drugi uporabniki NE UPORABLJAJO aplikacije Knjigovodski vpisi.

V primeru napake med ažuriranjem lahko ta korak ponovimo.

Ocena trajanja: 1 minuta

1. štartamo aplikacijo KV

2. v programu KV naredimo:

      menu Delo → ukaz Ažuriranje/Nove verzije → zavihek Internet →

        datoteka: KV04_11_VP_Hi.zip (velikost črk ni pomembna) →

          gumb Shrani

3. javiti mora: Spremembe uspešno vnesene → E_VP_Hi.dbf

4. reštartamo aplikacijo KV


II. del

Sprememba strukture podatkovne baze

5. korak – Dodajanje polja za skupne dajatve po deklaraciji

Postopek izvedemo SAMO ENKRAT SAMO NA ENEM računalniku – na najhitrejšem!

V času ažuriranja naj drugi uporabniki NE UPORABLJAJO aplikacije Knjigovodski vpisi.

V primeru napake med ažuriranjem tega koraka NE SMEMO PONOVITI – pokličemo Trinet.

Ocena trajanja: 1 minuta

1. štartamo aplikacijo KV

2. v programu KV naredimo:

      menu Delo → ukaz Ažuriranje/Nove verzije → zavihek Internet →

        datoteka – odvisno od podatkovne baze (velikost črk ni pomembna): →

        • Borland InterBase: KV04_11_IB_ADS.zip ali

        • Microsoft SQL Server: KV04_11_MSSQL_ADS.zip ali

        • Oracle Database: KV04_11_Oracle_ADS.zip ali

        • Sybase SQL Anywhere: KV04_11_Sybase_ADS.zip

          gumb Shrani

3. javiti mora: Spremembe uspešno vnesene →

   • IB_Add_Dajatve_Skupaj.sql ali

   • MSSQL_Add_Dajatve_Skupaj.sql ali

   • Oracle_Add_Dajatve_Skupaj.sql ali

   • Sybase_Add_Dajatve_Skupaj.sql

4. reštartamo aplikacijo KV

6. korak – Dodajanje polja za vnos šifre vrednotenja

Postopek izvedemo SAMO ENKRAT SAMO NA ENEM računalniku – na najhitrejšem!

V času ažuriranja naj drugi uporabniki NE UPORABLJAJO aplikacije Knjigovodski vpisi.

V primeru napake med ažuriranjem tega koraka NE SMEMO PONOVITI – pokličemo Trinet.

Ocena trajanja: 1 minuta

1. štartamo aplikacijo KV

2. v programu KV naredimo:

      menu Delo → ukaz Ažuriranje/Nove verzije → zavihek Internet →

        datoteka – odvisno od podatkovne baze (velikost črk ni pomembna): →

        • Borland InterBase: KV04_11_IB_ASV.zip ali

        • Microsoft SQL Server: KV04_11_MSSQL_ASV.zip ali

        • Oracle Database: KV04_11_Oracle_ASV.zip ali

        • Sybase SQL Anywhere: KV04_11_Sybase_ASV.zip

          gumb Shrani

3. javiti mora: Spremembe uspešno vnesene →

   • IB_Add_Sifra_Vrednotenja.sql ali

   • MSSQL_Add_Sifra_Vrednotenja.sql ali

   • Oracle_Add_Sifra_Vrednotenja.sql ali

   • Sybase_Add_Sifra_Vrednotenja.sql

4. reštartamo aplikacijo KV

III. del

Dopolnitev izpisov

7. korak – Nastavitve za nove izpise

Postopek izvedemo NA VSEH RAČUNALNIKIH, na katerih je nameščena aplikacija KV!

V primeru napake med ažuriranjem lahko ta korak ponovimo.

Ocena trajanja: 1 minuta

1. štartamo aplikacijo KV

2. v programu KV naredimo:

      menu Delo → ukaz Ažuriranje/Nove verzije → zavihek Internet →

        datoteka: KV04_11_Izpisi.zip (velikost črk ni pomembna) →

          gumb Shrani

3. javiti mora: Spremembe uspešno vnesene → EU_Izpisi_Seznam.reg

4. reštartamo aplikacijo KV

8. korak – Novi izpisi

Postopek izvedemo NA VSEH RAČUNALNIKIH, na katerih je nameščena aplikacija KV!

V primeru napake med ažuriranjem lahko ta korak ponovimo.

Ocena trajanja: 1 minuta

1. štartamo aplikacijo KV

2. v programu KV naredimo:

      menu Delo → ukaz Ažuriranje/Nove verzije → zavihek Internet →

        datoteka – odvisno od podatkovne baze (velikost črk ni pomembna): →

        • Borland InterBase: KV04_11_IB.zip ali

        • Microsoft SQL Server: KV04_11_MSSQL.zip ali

        • Oracle Database: KV04_11_Oracle.zip ali

        • Sybase SQL Anywhere: KV04_11_Sybase.zip

          gumb Shrani

3. javiti mora: Spremembe uspešno vnesene →

   • EU_List_1.tri

   • EU_List_2.tri

   • EU_List_2_Vse.tri

   • EU_Obracun.tri

   • EU_Porocilo.tri

4. reštartamo aplikacijo KV

IV. del

Ažuriranje RIPa knjigovodskih vpisov

9. korak – Nova verzija programa Avtomat in skript

Postopek izvedemo SAMO NA RAČUNALNIKU, NA KATEREM JE NAMEŠČEN PROGRAM AVTOMAT!

V primeru napake med ažuriranjem lahko ta korak ponovimo.

Ocena trajanja: 5 minut

1. ugasnemo program Avtomat

2. štartamo internetni brskalnik (npr. Internet Explorer)

3. odpremo stran portal.trinet.si

      na levi strani je razdelek Prenos datotek →

        datoteka: KV_Avtomat_Azur.exe (velikost črk ni pomembna) →

          gumb Potrdi

4. odprlo se bo novo okno, kjer izberemo možnost Odpri

5. štartal se bo program, v katerem sledimo navodilom

6. program bo namestil:

    • nova verzija programa Avtomat – 1.0.0.395 (ali višja)

    • nova verzija skupnih datotek, ki jih uporablja Avtomat

    • nova verzija skript za kreiranje RIP sporočil – VS400 – 4.5, VS406 – 4.2 (ali višja)

7. štartamo program Avtomat

 

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih