TRINET

12 – Zakonske spremembe ter spremembe v delovanju programa in RIPa

Vsebina:
 • zakonske spremembe – dopolnitve šifrantov:

  • dajatve

  • izjave (polje 44)

  • nacionalne dodatne kode

  • pakiranja

  • postopki

  • predlistine

  • taric priloge

  • ugodnosti

  • vrste posla


 • spremembe v delovanju programa:

  • na KVju:

    • izpolnjujejo se polja prehod meje – izpostava, kontrolnik in datum ter dokument – tip tudi na izvozni strani;
  za pošiljanje po RIPu morajo biti izpolnjeni vsi štirje podatki; če kateri koli manjka, se tudi ostali trije ne bodo poslali

    • na uvozni strani vpišete:

      • poenostavljeni tranzit: nadzorna izpostava, številka in datum K40 ter tip 40

      • CIM, AWB, ladijski manifest: nadzorna izpostava, številka in datum KVja ter tip 80

      • postopek 4071: nadzorna izpostava, številka in datum KVja ter tip 81

    • na izvozni strani vpišete: nadzorna izpostava, številka in datum KVja ter vedno tip 70 (izpostavo in tip predlaga program ob kreiranju KVja, številko in datum KVja pa vpiše ob shranjevanju KVja)

  • na fakturi se izpolnjujejo vsi podatki o dobavitelju/kupcu, ki se sedaj tudi pošiljajo po RIPu
  (za ureditev šifranta komitentov poglejte naslednjo novico)

  • na postavki se pakiranje ne izpolnjuje več

  • drobni popravki


 • spremembe v delovanju RIPa:

  • nova verzija programa Avtomata

  • nova verzija skript za kreiranje RIP sporočil

Dopolnitev obsega naslednje korake:


Pomembno:
 • Vrstni red izvajanja korakov je pomemben!


 • Koraki so povezani, tako da v primeru napake ne smete nadaljevati!


 • Priporočamo vam, da pred ažuriranjem naredite varnostni arhiv (backup) podatkovne baze KVjev.Nekatera ažuriranja so odvisna od podatkovne baze zato: Kako ugotovim, katero podatkovno bazo uporabljam?

1. štartajte aplikacijo KV

2. poglejte v naslovno vrstico aplikacije (zgornja, običajno modra),

    kjer je izpisano “Knjigovodski vpisi”, v nadaljevanju pa je najprej izpisana vrsta podatkovne baze,

    sledi pa ji še naziv podatkovne baze

3. v primeru podatkovne baze je izpisano:

    • Borland InterBase: INTRBASE/

    • Microsoft SQL Server: MSSQL/

    • Oracle Database: ORACLE/

    • Sybase SQL Anywhere: Adaptive Server Anywhere/


I. del

Ažuriranje aplikacije Knjigovodski vpisi

 

1. korak – Nova verzija programskih nastavitev

Postopek izvedete NA VSEH RAČUNALNIKIH, na katerih je nameščena aplikacija KV!

V primeru napake med ažuriranjem lahko ta korak ponovite.

Ocena trajanja: 1 minuta

1. štartajte aplikacijo KV

2. v programu KV naredite:

      menu Delo → ukaz Ažuriranje/Nove verzije → zavihek Internet →

        datoteka: KV_Definicije.zip (velikost črk ni pomembna) →

          gumb Shrani

3. javiti mora: Spremembe uspešno vnesene → Definicije.xml

4. reštartajte aplikacijo KV

 

2. korak – Nova verzija aplikacije KV

Postopek izvedete NA VSEH RAČUNALNIKIH, na katerih je nameščena aplikacija KV!

V primeru napake med ažuriranjem lahko ta korak ponovite.

Ocena trajanja: 5 minut

1. štartajte aplikacijo KV

2. v programu KV naredite:

      menu Delo → ukaz Ažuriranje/Nove verzije → zavihek Internet →

        datoteka: KV_Exe.zip (velikost črk ni pomembna) →

          gumb Shrani

3. štartal se bo program, ki bo zaprl trenutno verzijo KVjev in nato namestil novo

4. avtomatsko se bo štartala nova verzija aplikacije KV

5. z ukazom Pomoč/O programu preverite verzijo:

    • verzija: 1.4.1.97 (ali višja)

    • čas: 21.09.2004, 10:41 (ali novejši)


II. del

Sprememba strukture podatkovne baze

3. korak – Dodajanje polj za vnos dobavitelja/kupca, izračun 3CV1/3CV2, izračun tolarskih prilog

Postopek izvedete SAMO ENKRAT SAMO NA ENEM računalniku – na najhitrejšem!

V času ažuriranja naj drugi uporabniki NE UPORABLJAJO aplikacije Knjigovodski vpisi.

V primeru napake med ažuriranjem tega koraka NE SMEMO PONOVITI – pokličite Trinet.

Ocena trajanja: 5 minut

1. štartajte aplikacijo KV

2. v programu KV naredite:

      menu Delo → ukaz Ažuriranje/Nove verzije → zavihek Internet →

        datoteka – odvisno od podatkovne baze (velikost črk ni pomembna): →

        • Borland InterBase: KV04_12_IB.zip ali

        • Microsoft SQL Server: KV04_12_MSSQL.zip ali

        • Oracle Database: KV04_12_Oracle.zip ali

        • Sybase SQL Anywhere: KV04_12_Sybase.zip

          gumb Shrani

3. javiti mora: Spremembe uspešno vnesene →

   • IB_Add_CV2.sql

   • IB_Add_Komitent.sql

   • IB_Add_Vpis_RIP.sql

   • IB_Alter_Predlistine_Opis.sql

     ali pa se nazivi datotek začnejo z MSSQL, Oracle ali Sybase

4. reštartajte aplikacijo KV


III. del

Ažuriranje podatkovne baze

4. korak – Dajatve

Postopek izvedete SAMO ENKRAT SAMO NA ENEM računalniku – na najhitrejšem!

V času ažuriranja naj drugi uporabniki NE UPORABLJAJO aplikacije Knjigovodski vpisi.

V primeru napake med ažuriranjem lahko ta korak ponovite.

Ocena trajanja: 1 minuta

1. štartajte aplikacijo KV

2. v programu KV naredite:

      menu Delo → ukaz Ažuriranje/Nove verzije → zavihek Internet →

        datoteka: KV04_12_Dajatve.zip (velikost črk ni pomembna) →

          gumb Shrani

3. javiti mora: Spremembe uspešno vnesene → E_Dajatve.dbf

4. reštartajte aplikacijo KV

5. korak – Izjave, nacionalne dodatne kode, pakiranja, postopki, predlistine, taric priloge, ugodnosti in vrste posla

Postopek izvedete SAMO ENKRAT SAMO NA ENEM računalniku – na najhitrejšem!

V času ažuriranja naj drugi uporabniki NE UPORABLJAJO aplikacije Knjigovodski vpisi.

V primeru napake med ažuriranjem lahko ta korak ponovite.

Ocena trajanja: 10 minut

1. štartajte aplikacijo KV

2. v programu KV naredite:

      menu Delo → ukaz Ažuriranje/Nove verzije → zavihek Internet →

        datoteka: KV04_12_Sifranti.zip (velikost črk ni pomembna) →

          gumb Shrani

3. javiti mora: Spremembe uspešno vnesene →

   • Obdelujem spremembe šifranta E_POSTOPKI

     …

   • Obdelujem spremembe šifranta ES_UGODNOSTI

     …

   • 2004_12.kvx

     preverite sporočilo o narejenih spremembah; v primeru nejasnosti pokličite Trinet)

4. reštartajte aplikacijo KV


IV. del

Ažuriranje RIPa knjigovodskih vpisov

6. korak – Nova verzija programa Avtomat in skript

Postopek izvedete SAMO NA RAČUNALNIKU, NA KATEREM JE NAMEŠČEN PROGRAM AVTOMAT!

V primeru napake med ažuriranjem lahko ta korak ponovite.

Ocena trajanja: 5 minut

1. zaprite program Avtomat

2. štartajte internetni brskalnik (npr. Internet Explorer)

3. odprete stran portal.trinet.si

      na levi strani je razdelek Prenos datotek →

        datoteka: KV_Avtomat_Azur.exe (velikost črk ni pomembna) →

          gumb Potrdi

4. odprlo se bo novo okno, kjer izberete možnost Odpri

5. štartal se bo program, v katerem sledite navodilom

6. program bo namestil:

    • nova verzija programa Avtomat – 1.0.0.399 (ali višja)

    • nova verzija skupnih datotek, ki jih uporablja Avtomat

    • nova verzija skript za kreiranje RIP sporočil – VS400 – 4.7, VS406 – 4.2 (ali višja)

7. štartajte program Avtomat

 

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih