TRINET

17 – Vnos podatkov o prehodu meje in izpolnjevanje rubrike 40 EULa

Vsebina:
 • spremembe v delovanju programa:

  • spremembe se nanašajo le na vnos podatkov o prehodu meje in izpolnjevanje rubrike 40 EULa

  • vrstica Prehod meje je namenjena vnosu podatkov o prehodu meje EU: Izpostava prehoda, Vrsta dokumenta, Številka dokumenta in Datum prehoda

     primer vnosa: PL041200 – Gdansk/T1/04SI00604400813941/01.10.2004

     podatki v tej vrstici se ne pošiljajo po RIPu

  • v vrstico Predlistine pa se vpisujejo podatki o predhodnem dokumentu za izdelavo dopolnilne EUL: Nadzorna izpostava, Vrsta dokumenta, Številka dokumenta, Leto dokumenta in Postavka

     v izpostavo se vedno vpiše krajeno pristojna izpostava

     vrsta je na uvozu lahko 40, 80 ali 81, na izvozu je vedno 70

     številka je na uvozu pri poenostavljenem tranzitu številka K40, pri drugih dokumentih (CIM, AWB …), sprostitvi iz carinskega skladišča (4071) ter na izvozu je številka KVja

     leto je na uvozu pri poenostavljenem tranzitu leto K40, pri drugih dokumentih (CIM, AWB …), sprostitvi iz carinskega skladišča (4071) ter na izvozu je leto KVja

     postavka se izpolnjuje le pri vrsti 80 ali 81, kjer vpišete 001

     primer vnosa – uvoz: 2022/40/100792/2004/000

     primer vnosa – izvoz: 2022/70/001234/2004/000

     podatki v tej vrstici se pošiljajo po RIPu


 • spremembe pri izpisih:

  • EU_ECL_T3_Vse: če je na oknu za vnos podatkov o KVju v vrstici Prehod meje vnešen podatek Izpostava, se bo vsebina tega polja izpisala na obrazcu ECL T3 v rubriki 53 EULa

  • EU_Obvestilo: če je na oknu za vnos podatkov o KVju v vrstici Prehod meje vnešen vsaj eden od podatkov Izpostava ali Vrsta ali Številka ali Datum, se bo vsebina teh polj izpisala na obvestilu o prejemu ali odpremi


 • spremembe v delovanju RIPa:

  • nova verzija programa Avtomata

  • nova verzija skript za kreiranje RIP sporočil

Dopolnitev obsega naslednje korake:


Pomembno:
 • Vrstni red izvajanja korakov je pomemben!


 • Koraki so povezani, tako da v primeru napake ne smete nadaljevati!


 • Priporočamo vam, da pred ažuriranjem naredite varnostni arhiv (backup) podatkovne baze KVjev.


Ažuriranje je odvisno od podatkovne baze zato: Kako ugotovim, katero podatkovno bazo uporabljam?

1. štartajte aplikacijo KV

2. poglejte v naslovno vrstico aplikacije (zgornja, običajno modra),

    kjer je izpisano “Knjigovodski vpisi”, v nadaljevanju pa je najprej izpisana vrsta podatkovne baze,

    sledi pa ji še naziv podatkovne baze

3. v primeru podatkovne baze je izpisano:

    • Borland InterBase: INTRBASE/

    • Microsoft SQL Server: MSSQL/

    • Oracle Database: ORACLE/

    • Sybase SQL Anywhere: Adaptive Server Anywhere/


I. del

Sprememba strukture podatkovne baze

 

1. korak – Dodajanje polj za ločen vnos podatkov o prehodu meje in rubrike 40 EULa

Postopek izvedete SAMO ENKRAT SAMO NA ENEM računalniku – na najhitrejšem!

V času ažuriranja naj drugi uporabniki NE UPORABLJAJO aplikacije Knjigovodski vpisi.

V primeru napake med ažuriranjem tega koraka NE SMEMO PONOVITI – pokličite Trinet.

Ocena trajanja: 5 minut

1. štartajte aplikacijo KV

2. v programu KV naredite:

      menu Delo → ukaz Ažuriranje/Nove verzije → zavihek Internet →

        datoteka – odvisno od podatkovne baze (velikost črk ni pomembna): →

        • Borland InterBase: KV04_17_IB_Baza.zip ali

        • Microsoft SQL Server: KV04_17_MSSQL_Baza.zip ali

        • Oracle Database: KV04_17_Oracle_Baza.zip ali

        • Sybase SQL Anywhere: KV04_17_Sybase_Baza.zip

          gumb Shrani

3. javiti mora: Spremembe uspešno vnesene →

   • IB_Meja_Caca_Bruto.sql

   • IB_P40.sql

     ali pa se nazivi datotek začnejo z MSSQL, Oracle ali Sybase

4. reštartajte aplikacijo KV


II. del

Ažuriranje aplikacije Knjigovodski vpisi

 

2. korak – Nova verzija aplikacije KV

Postopek izvedete NA VSEH RAČUNALNIKIH, na katerih je nameščena aplikacija KV!

V primeru napake med ažuriranjem lahko ta korak ponovite.

Ocena trajanja: 5 minut

1. štartajte aplikacijo KV

2. v programu KV naredite:

      menu Delo → ukaz Ažuriranje/Nove verzije → zavihek Internet →

        datoteka: KV_Exe.zip (velikost črk ni pomembna) →

          gumb Shrani

3. štartal se bo program, ki bo zaprl trenutno verzijo KVjev in nato namestil novo

4. avtomatsko se bo štartala nova verzija aplikacije KV

5. z ukazom Pomoč/O programu preverite verzijo:

    • verzija: 1.4.1.115 (ali višja)

    • čas: 06.10.2004, 09:30 (ali novejši)


III. del

Ažuriranje izpisov

 

3. korak – Nova verzija izpisov EU_ECL_T3_Vse in EU_Obvestilo

Postopek izvedete NA VSEH RAČUNALNIKIH, na katerih je nameščena aplikacija KV!

V primeru napake med ažuriranjem lahko ta korak ponovite.

Ocena trajanja: 1 minuta

1. štartajte aplikacijo KV

2. v programu KV naredite:

      menu Delo → ukaz Ažuriranje/Nove verzije → zavihek Internet →

        datoteka – odvisno od podatkovne baze (velikost črk ni pomembna): →

        • Borland InterBase: KV04_17_IB.zip ali

        • Microsoft SQL Server: KV04_17_MSSQL.zip ali

        • Oracle Database: KV04_17_Oracle.zip ali

        • Sybase SQL Anywhere: KV04_17_Sybase.zip

          gumb Shrani

3. javiti mora: Spremembe uspešno vnesene →

   • EU_ECL_T3_Vse.tri

   • EU_Obvestilo.tri

4. reštartajte aplikacijo KV

5. preverite delovanje izpisov


IV. del

Ažuriranje RIPa knjigovodskih vpisov

4. korak – Nova verzija programa Avtomat in skript

Postopek izvedete SAMO NA RAČUNALNIKU, NA KATEREM JE NAMEŠČEN PROGRAM AVTOMAT!

V primeru napake med ažuriranjem lahko ta korak ponovite.

Ocena trajanja: 5 minut

1. zaprite program Avtomat

2. štartajte internetni brskalnik (npr. Internet Explorer)

3. odprete stran portal.trinet.si

      na levi strani je razdelek Prenos datotek →

        datoteka: KV_Avtomat_Azur.exe (velikost črk ni pomembna) →

          gumb Potrdi

4. odprlo se bo novo okno, kjer izberete možnost Odpri

5. štartal se bo program, v katerem sledite navodilom

6. program bo namestil:

    • nova verzija programa Avtomat – 1.0.0.400 (ali višja)

    • nova verzija skupnih datotek, ki jih uporablja Avtomat

    • nova verzija skript za kreiranje RIP sporočil – VS400 – 4.9, VS406 – 4.3 (ali višja)

7. štartajte program Avtomat

 

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih