AIS2 - produkcija 1. 6. 2021 - predstavitev novosti

#Pomembno

Prehodno obdobje, ki je temeljilo na izpolnjevanju carinskih deklaracij preko polj obrazca EUL (enotna upravna listine), se počasi izteka. Zakonska podlaga izhaja iz Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2015/2446, Poglavje 3, Oddelek 1 (gl. Tabela s podatkovnimi zahtevami).

Finančna uprava Republike Slovenije je določila prvo področje, ki bo temeljilo na novem podatkovnem modelu (EU CDM).

To bo prenovljen avtomatizirani uvozni sistem (Automated Import System) – AIS2. Prehod iz obstoječega uvoznega sistema AIS, ki se uporablja od leta 2009, na novi AIS2, bo že 1. junija 2021.

Glede na dejstvo, da govorimo o popolnoma novih pravilih in podatkovnih elementih uvozne carinske deklaracije, smo za uporabnike naše programske opreme pripravili sklop izobraževanj preko webinar-jev.

V sredo, 19. 5. 2021 bomo ponovili webinar, na kateremu bomo predstavili zakonodajne spremembe.

Zakonodajno izhodišče in poznavanje novih pravil predstavljajo podlago za praktični prikaz izdelave uvoznih carinskih deklaracij, ki jih bomo predstavili preko TLM programskega modula AIS2 v drugem sklopu predstavitev.

Uporabnike programske opreme Trinet TLM vabimo na brezplačno predstavitev.

Rezervacijo si lahko zagotovite s prijavo na enega izmed razpoložljivih terminov:

 

AIS 2: Predstavitev zakonodajnih novosti (ponovitev)

  • sreda, 19.5.2021, od 08:00 do 10:00

 

AIS2 : Praktični prikaz

  • petek, 21.5.2021, od 08:00 do 10:00 odpovedano

  • torek, 25.5.2021, od 08:00 do 10:00 odpovedano

  • sreda, 26.5.2021, od 08:00 do 10:00 odpovedano

  • sobota, 29.5.2021, od 09:00 do 11:00 odpovedano

 

 Predstavitev novega avtomatiziranega uvoznega sistema (SIAIS2)bo izvedla tudi Finančna uprava Republike Slovenije,

  • v četrtek, 20. maja 2021, med 9.00 do 11.00 uro,

Slednja predstavitev bo potekala preko aplikacije Microsoft Teams. Prijavite se lahko preko spodnje povezave:

https://www.fu.gov.si/drugo/posebna_podrocja/seminarji/2021/predstavitev_novega_slovenskega_avtomatiziranega_uvoznega_sistema_siais2_20_5_2021/Ljubljana, 14. maj 2021

© TRINET Informatika, d.o.o.