Navodila za izračun davka na motorna vozila DMV - leto 2012

#Zakonodaja

Navodila za izračun davka na motorna vozila (DMV)


Od 1.marca 2010 dalje velja spremenjen Zakon o davku na motorna vozila (ZDMV), ki namesto dosedanje progresivne stopnje obdavčitve glede na vrednost vozila uvaja obračun davka glede na količino izpusta CO2, emisijskem razredu (ti. razred Euro1 .. Euro5), glede na vrste goriva, ki se uporablja za pogon ter glede na moč motorja.

DMV se plačuje od motornih vozil iz tarifnih oznak: 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 in 8703 90 ter iz tarifne oznake 8711. Gre za motorna vozila, ki se dajo prvič v promet ali se prvič registrirajo na območju Republike Slovenije. Navedeno se nanaša na sprostitev motornih vozil v prost promet ter tiste primere ponovnega uvoza, ko vozilo pred začasnim izvozom na oplemenitenje še ni bilo registrirano na območju Republike Slovenije.

Osnova za DMV je vrednost, določena v prvem do četrtem odstavku 38. člena ZDDV. Gre za carinsko vrednost, določeno v skladu z veljavnimi carinskimi predpisi Skupnosti, v katero se vštevajo, če niso že vštete dajatve izven Skupnosti in tiste, ki se plačajo zaradi uvoza, razen DDV ter z vštetimi morebitnimi postranskimi stroški.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja, ki je posledica nastajanja izrabljenih motornih vozil, ostane v letu 2012 nespremenjena in znaša 0,00630 EUR/kg (osnova za obračun je masa motornega vozila, ki je navedena v homologacijskih dokumentih, ki se ji odšteje 75 kilogramov).

Sledi opis izračuna davka na motorna vozila za vse posamezne vrste motornih vozil. Spodaj navedene stopnje veljajo pri obračunu DMV v obdobju od 1.1.2012 do 30.06.2012.


I. Vozila s pogonom na bencin ali utekočinjen naftni plin


Motorna vozila z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s svečkami, z izmeničnim gibanjem bata(*):

8703 21 10 00 s prostornino do vključno 1000 cm3, novi 8703 23 19 00 s prostornino nad 1500 do vključno 3000 cm3, novi, drugi
8703 21 90 00 s prostornino do vključno 1000 cm3, rabljeni 8703 23 90 00 s prostornino nad 1500 do vključno 3000 cm3, rabljeni
8703 22 10 00 s prostornino nad 1000 do vključno 1500 cm3, nova 8703 24 10 00 s prostornino nad 3000 cm3, novi
8703 22 10 00 s prostornino nad 1000 do vključno 1500 cm3, rabljeni 8703 24 90 00 s prostornino nad 3000 cm3, rabljeni

* - za motorna vozila z Wanklovim motorjem glejte poglavje IV.Druga motorna vozila

Poleg tarifne oznake je potrebno izbrati eno izmed dodatnih taric kod ter obvezne parametre oz. količine:


 • V111 - Motorno vozilo iz 4. odstavka 6. člena z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s svečkami, z izmeničnim gibanjem bata, ali motorno vozilo iz 4. odstavka 6. člena, katero uporablja kombinacijo batnega motorja z notranjim zgorevanjem na vžig s svečkami, z izmeničnim gibanjem bata s katerim koli drugim pogonom
Obvezni parametri Vrednost NC: Stopnja% Vrednost NE: Stopnja%
NC - količina izpusta CO2 v g/km nad 250 28,0 5 ali več
0,0
NE - stopnja izpusta »Euro« nad 230 do 250 23,0 4 2,0

nad 210 do 230 18,0 3 5,0

nad 190 do 210 13,0 od 0 do 2 10,0

nad 170 do 190 9,0


nad 150 do 170 6,0


nad 130 do 150 3,0


nad 120 do 130 1,5


nad 110 do 120
1,0nad 0 do 110 0,5

Izjeme: 3M001 - Motorno vozilo z najmanj 8 sedeži: dajatev se zmanjša za 30%


 • V117 - Motorno vozilo iz 18. odstavka 6. člena s pogonom na bencin ali utekočinjen naftni plin in ni z motorjem izključno na električni pogon


Obvezni parametri Vrednost NK: Stopnja% Vrednost NE: Stopnja%
NK - moč motorja v KW nad 120 18,0 5 ali več
0,0

NE - stopnja izpusta »Euro«

nad 90 do 120 13,0 4 2,0

nad 60 do 90 9,0 3 5,0

nad 0 do 60 6,0 od 0 do 2 10,0


 • V118 - Trikolo ali štirikolo, katero ni z motorjem izključno na električni pogon


Obvezni parametri Vrednost NK: Stopnja % Vrednost NE: Stopnja %
NK - moč motorja v KW nad 75 5,0 3 ali več
0,0
NE - stopnja izpusta »Euro« nad 50 do 75 3,0 2 5,0

nad 25 do 50 2,0 od 0 do 1 10,0

nad 0 do 25 1,5

Izjeme: 3M002 - Trikolo ali štirikolo z dvotaktnim motorjem na notranje izgorevanje: dajatev se poveča za 3%


 • Primeri izračuna DMV:
tarifa: 8703 21 1000, dodatna koda: V111
parametri: NC 190, NE 4
stopnja DMV: 11% (9+2)
tarifa: 8703 22 1000, dodatna koda: V117
parametri: NK 90, NE 4
stopnja DMV: 11% (9+2)

Pojasnilo: stopnja DMV se izračuna kot vsota posameznih stopenj glede na parametre (NC, NK, NE) ter z upoštevanjem morebitnih izjem.


II. Vozila s pogonom na dizelsko gorivo


Motorna vozila z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo, dieselskim ali poldieselskim(*):


8703 31 10 00 s prostornino cilindrov do vključno 1500 cm3, novi 8703 33 19 00 s prostornino cilindrov nad 2500 cm3, novi
8703 31 90 00 s prostornino cilindrov do vključno 1500 cm3, rabljeni 8703 33 90 00 s prostornino cilindrov nad 2500 cm3, rabljeni
8703 32 19 00 s prostornino cilindrov nad 1500 cm3 do vključno 2500 cm3, novi

8703 32 90 00 s prostornino cilindrov nad 1500 cm3 do vključno 2500 cm3, rabljeni

* - za motorna vozila z Wanklovim motorjem glejte poglavje IV.Druga motorna vozila

Poleg tarifne oznake je potrebno izbrati eno izmed dodatnih taric kod ter obvezne parametre oz. količine:

 • V112 - Motorno vozilo iz 4. odstavka 6. člena z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo s stopnjo izpusta manjšo od Euro 6


Obvezni parametri Vrednost NC: Stopnja % Vrednost NE: Stopnja % Vrednost NT: Stopnja %
NC - količina izpusta CO2 v g/km nad 250 31,0 5
0,0 nad 0,005 5,0
NE - stopnja izpusta »Euro« nad 230 do 250 26,0 4
2,0 nad 0 do 0,005 0,0
NT - količina izpusta trdih delcev v g/km nad 210 do 230 22,0 3
5,0


nad 190 do 210 18,0 od 0 do 2
10,0nad 170 do 190 15,0
nad 150 do 170 11,0
nad 130 do 150 6,0
nad 120 do 130 3,0
nad 110 do 120
2,0

nad 0 do 110 1,0Izjeme: 3M001 - Motorno vozilo z najmanj 8 sedeži: dajatev se zmanjša za 30%


 • V113 - Motorno vozilo iz 4. odstavka 6. člena, katero uporablja kombinacijo batnega motorja z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo s katerim koli drugim pogonom ali motorno vozilo iz 4. odstavka 6. člena z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo s stopnjo izpusta večjo ali enako Euro 6


Obvezni parametri Vrednost NC: Stopnja % Vrednost NE: Stopnja % Vrednost NT: Stopnja %
NC - količina izpusta CO2 v g/km nad 250 28,0 6 ali več
0,0 nad 0,005 5,0
NE - stopnja izpusta »Euro« nad 230 do 250 23,0

nad 0 do 0,005 0,0
NT - količina izpusta trdih delcev v g/km nad 210 do 230 18,0
nad 190 do 210 13,0
nad 170 do 190 9,0
nad 150 do 170 6,0
nad 130 do 150 3,0
nad 120 do 130 1,5
nad 110 do 120

1,0

nad 0 do 110 0,5Izjeme: 3M001 - Motorno vozilo z najmanj 8 sedeži: dajatev se zmanjša za 30%


 • V118 - Trikolo ali štirikolo, katero ni z motorjem izključno na električni pogon


Obvezni parametri Vrednost NK: Stopnja % Vrednost NE: Stopnja %
NK - moč motorja v KW nad 75 5,0 3 ali več
0,0
NE - stopnja izpusta »Euro« nad 50 do 75 3,0 2 5,0

nad 25 do 50 2,0 od 0 do 1 10,0

nad 0 do 25 1,5

Izjeme: 3M002 - Trikolo ali štirikolo z dvotaktnim motorjem na notranje izgorevanje: dajatev se poveča za 3%


 • V124 - Motorno vozilo iz 18. odstavka 6. člena s pogonom na dizelsko gorivo in ni z motorjem izključno na električni pogon


Obvezni parametri Vrednost NK: Stopnja % Vrednost NE: Stopnja % Vrednost NT: Stopnja %
NK - moč motorja v KW nad 120 18,0 5 ali več 0,0 nad 0,005 5,0
NE - stopnja izpusta »Euro« nad 90 do 120 13,0 4 2,0 nad 0 do 0,005 0,0
NT - količina izpusta trdih delcev v g/km nad 60 do 90 9,0 3 5,0


nad 0 do 60 6,0 od 0 do 2 10,0

 • Primeri izračuna DMV:
tarifa: 8703 31 1000, dodatna koda: V112
parametri: NC 151, NE 4, NT 0,008
stopnja DMV: 18% (11+2+5)
tarifa: 8703 33 1900, dodatna koda: V113
parametri: NC 150, NE 6, NT 0,002
stopnja DMV: 3 % (3+0+0)

Pojasnilo: stopnja DMV se izračuna kot vsota posameznih stopenj glede na parametre (NC, NK, NE, NT) ter z upoštevanjem morebitnih izjem.


III. Bivalna vozila


 • 8703 23 1100 - avtodom, s prostornino nad 1500 do vključno 3000 cm3, nov, na bencinski pogon


Obvezni parametri Vrednost NK: Stopnja % Vrednost NE: Stopnja %
NK - moč motorja v KW nad 120 18,0 5 ali več
0,0
NE - stopnja izpusta »Euro« nad 90 do 120 13,0 4 2,0

nad 60 do 90 9,0 3 5,0

nad 0 do 60
6,0 od 0 do 2
10,0
 • 8703 32 1100 - avtodom, s prostornino nad 1500 do vključno 2500 cm3, nov, na dieselski pogon
 • 8703 33 1100 - avtodom, s prostornino nad 2500 cm3, nov, na dieselski pogon


Obvezni parametri Vrednost NK: Stopnja % Vrednost NE: Stopnja % Vrednost NT: Stopnja %
NK - moč motorja v KW nad 120 18,0 5 ali več 0,0 nad 0,005 5,0
NE - stopnja izpusta »Euro« nad 90 do 120 13,0 4 2,0 nad 0 do 0,005 0,0
NT - količina izpusta trdih delcev v g/km nad 60 do 90 9,0 3 5,0


nad 0 do 60 6,0 od 0 do 2 10,0

IV. Druga motorna vozila


8703 90 1000 - Motorna vozila z električnim motorjem:

 • V114 - Motorno vozilo iz 4. odstavka 6. člena z električnim pogonom:
Obvezni parametri Vrednost NC: Stopnja %NC - količina izpusta CO2 v g/km nad 250 28,0
nad 230 do 250 23,0
nad 210 do 230 18,0
nad 190 do 210 13,0
nad 170 do 190 9,0
nad 150 do 170 6,0
nad 130 do 150 3,0
nad 120 do 130 1,5
nad 110 do 120
1,0

nad 0 do 110 0,5Izjeme: 3M001 - Motorno vozilo z najmanj 8 sedeži: dajatev se zmanjša za 30%
 • V116 - Motorno vozilo iz 18. odstavka 6. člena z motorjem izključno na električni pogon: stopnja: 0,5%
 • V123 - Trikolo oziroma štirikolo iz 13. odstavka 6. člena z motorjem izključno na električni pogon: stopnja: 0,5%


8703 90 9000 - Druga motorna vozila:

 • V115 - Motorno vozilo iz 4. odstavka 6. člena na dizelsko gorivo, z Wanklovim motorjem:


Obvezni parametri Vrednost NC: Stopnja % Vrednost NE: Stopnja % Vrednost NT: Stopnja %
NC - količina izpusta CO2 v g/km nad 250 31,0 5 ali več
0,0 nad 0,005 5,0
NE - stopnja izpusta »Euro« nad 230 do 250 26,0 4 2,0
nad 0 do 0,005 0,0
NT - količina izpusta trdih delcev v g/km nad 210 do 230 22,0 3 5,0


nad 190 do 210 18,0 od 0 do 2 10,0


nad 170 do 190 15,0
nad 150 do 170 11,0
nad 130 do 150 6,0
nad 120 do 130 3,0
nad 110 do 120
2,0

nad 0 do 110 1,0Izjeme: 3M001 - Motorno vozilo z najmanj 8 sedeži: dajatev se zmanjša za 30%
 • V117 - Motorno vozilo iz 18. odstavka 6. člena s pogonom na bencin ali utekočinjen naftni plin in ni z motorjem izključno na električni pogon:


Obvezni parametri Vrednost NK: Stopnja% Vrednost NE: Stopnja%
NK - moč motorja v KW nad 120 18,0 5 ali več
0,0

NE - stopnja izpusta »Euro«

nad 90 do 120 13,0 4 2,0

nad 60 do 90 9,0 3 5,0

nad 0 do 60 6,0 od 0 do 2 10,0
 • V118 - Trikolo ali štirikolo, katero ni z motorjem izključno na električni pogon:


Obvezni parametri Vrednost NK: Stopnja % Vrednost NE: Stopnja %
NK - moč motorja v KW nad 75 5,0 3 ali več
0,0
NE - stopnja izpusta »Euro« nad 50 do 75 3,0 2 5,0

nad 25 do 50 2,0 od 0 do 1 10,0

nad 0 do 25 1,5

Izjeme: 3M002 - Trikolo ali štirikolo z dvotaktnim motorjem na notranje izgorevanje: dajatev se poveča za 3%
 • V124 - Motorno vozilo iz 18. odstavka 6. člena s pogonom na dizelsko gorivo in ni z motorjem izključno na električni pogon:


Obvezni parametri Vrednost NK: Stopnja % Vrednost NE: Stopnja % Vrednost NT: Stopnja %
NK - moč motorja v KW nad 120 18,0 5 ali več 0,0 nad 0,005 5,0
NE - stopnja izpusta »Euro« nad 90 do 120 13,0 4 2,0 nad 0 do 0,005 0,0
NT - količina izpusta trdih delcev v g/km nad 60 do 90 9,0 3 5,0


nad 0 do 60 6,0 od 0 do 2 10,0
 • V125 - Motorno vozilo iz 4. odstavka 6. člena na bencin ali utekočinjen naftni plin, z Wanklovim motorjem:


Obvezni parametri Vrednost NC: Stopnja % Vrednost NE: Stopnja %

NC - količina izpusta CO2 v g/km nad 250 28,0 5 ali več
0,0

NE - stopnja izpusta »Euro« nad 230 do 250 23,0 4 2,0


nad 210 do 230 18,0 3 5,0


nad 190 do 210 13,0 od 0 do 2 10,0


nad 170 do 190 9,0
nad 150 do 170 6,0
nad 130 do 150 3,0
nad 120 do 130 1,5
nad 110 do 120
1,0

nad 0 do 110 0,5Izjeme: 3M001 - Motorno vozilo z najmanj 8 sedeži: dajatev se zmanjša za 30%
 • V126 - Motorno vozilo iz 4. odstavka 6. člena na dizelsko gorivo, z Wanklovim motorjem in je kombinacija z elektrtičnim pogonom:


Obvezni parametri Vrednost NC: Stopnja % Vrednost NE: Stopnja % Vrednost NT: Stopnja %
NC - količina izpusta CO2 v g/km nad 250 28,0 5 ali več
0,0 nad 0,005 5,0
NE - stopnja izpusta »Euro« nad 230 do 250 23,0 4 2,0 nad 0 do 0,005 0,0
NT - količina izpusta trdih delcev v g/km nad 210 do 230 18,0 3 5,0


nad 190 do 210 13,0 od 0 do 2 10,0


nad 170 do 190 9,0
nad 150 do 170 6,0
nad 130 do 150 3,0
nad 120 do 130 1,5
nad 110 do 120
1,0

nad 0 do 110 0,5Izjeme: 3M001 - Motorno vozilo z najmanj 8 sedeži: dajatev se zmanjša za 30%

V. Motorna kolesa


Motorna kolesa (tudi mopedi), kolesa in podobna vozila s pomožnim motorjem, z bočno prikolico ali brez nje; bočne prikolice:

8711 10 00 00 s prostornino do vključno 50 cm3 8711 30 90 00 s prostornino nad 380 do vključno 500 cm3
8711 20 10 00 s prostornino nad 50 do vključno 250 cm3, skuterji 8711 40 00 00 s prostornino nad 500 do vključno 800 cm3
8711 20 92 00 s prostornino nad 50 do vključno 125 cm3 8711 50 00 00 s prostornino nad 800 cm3
8711 20 98 00 s prostornino nad 125 do vključno 250 cm3 8711 90 10 00 kolesa s pomožnim električnim motorjem s trajno nazivno močjo do vključno 250 W
8711 30 10 00 s prostornino nad 250 do vključno 380 cm3 8711 90 90 00 druga motorna kolesa

Poleg tarifne oznake je potrebno izbrati eno izmed dodatnih taric kod ter obvezne parametre oz. količine:


 • V119 - Motorno vozilo iz 13. odstavka 6. člena z batnim motorjem, katero ni kolo z motorjem:


Obvezni parametri Vrednost NK: Stopnja % Vrednost NE: Stopnja %
NK - moč motorja v KW nad 75 5,0 3 ali več
0,0
NE - stopnja izpusta »Euro« nad 50 do 75 3,0 2 5,0

nad 25 do 50 2,0 od 0 do 1 10,0

nad 0 do 25 1,5

Izjeme: 3M003 - Motorno vozilo iz trinajstega odstavka 6. člena, z dvotaktnim motorjem na notranje izgorevanje: dajatev se poveča za 3%


 • V120 - Kolo z (batnim) motorjem iz 13. odstavka 6. člena:


Obvezni parametri Vrednost NK: Stopnja % Vrednost NE: Stopnja %
NK - moč motorja v KW nad 75 5,0 2 ali več
0,0
NE - stopnja izpusta »Euro« nad 50 do 75 3,0 od 0 do 1 10,0

nad 25 do 50 2,0


nad 0 do 25 1,5

Izjeme: 3M003 - Motorno vozilo iz trinajstega odstavka 6. člena, z dvotaktnim motorjem na notranje izgorevanje: dajatev se poveča za 3%


 • 8711 90 1000, Kolesa s pomožnim električnim motorjem s trajno nazivno močjo do vključno 250: stopnja: 0,5%
 • V121 - 8711 90 9000, Motorno vozilo iz 13. odstavka 6. člena z motorjem na električni pogon: stopnja: 0,5%
 • V122 - 8711 90 9000, Motorno vozilo iz 13. odstavka 6. člena z Wanklovim motorjem:
Obvezni parametri Vrednost NK: Stopnja % Vrednost NE: Stopnja %
NK - moč motorja v KW nad 75 5,0 3 ali več
0,0
NE - stopnja izpusta »Euro« nad 50 do 75 3,0 2 5,0

nad 25 do 50 2,0 od 0 do 1 10,0

nad 0 do 25 1,5

Izjeme: 3M003 - Motorno vozilo iz trinajstega odstavka 6. člena, z dvotaktnim motorjem na notranje izgorevanje: dajatev se poveča za 3%


Skupna navodila za izpolnjevanje carinske deklaracije


Izpolnjevanje AIS uvozne carinske deklaracije je spremenjeno. V eno postavko carinske deklaracije se prijavi eno vozilo. Pri izpolnjevanju deklaracije je potrebno upoštevati:


Polje 31/3.MKPT - poleg zgoraj navedenih obveznih parametrov je potrebno vpisati še:

 • šifra NV - vpiše se podatek o homologacijski masi vozila, kateri se odšteje masa voznika (75 kg) - za izračun okoljske dajatve zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (ODV)

Opombe:

 • šifra NC - če dejanski podatek o količini izpusta CO2 ni znan, se vpiše vrednost 251 - (NC)(251)
 • šifra NC - količina izpusta CO2 je pri vozilih, ki so izključno na električnih pogon, 0 g/km - vpiše se vrednost 0 - (NC)(0)


Polje 44 - obvezni podatki:

 • šifra 3M040 - številka šasije (npr. VF1VVYYNNN2222222)
 • šifra 3M041 - znamka motornega vozila (npr. AUDI)
 • šifra 3M042 - tip vozila (npr. A3TDI)
 • šifra 3M043 - vrsta goriva B-bencin, D-diesel, P-plin, E-elektrika, K-kombinirano (npr. D)
 • šifra 3M044 - podatek o datumu prve registracije (če je podatek znan)
 • šifra 3I055 - ID DDV številka prejemnika iz polja 8


Polje 44 - oprostitve DMV:

 • šifra 3D092 - v primeru oprostitve DMV (člen ZDMV/točka)
 • šifra 3P23 - v primeru oprostitve po 2. točki 5. člena ZDMV: potrdilo o skupnem gospodinjstvu s strani ministrstva, pristojnega za notranje zadeve
 • šifra 3P99 - v primeru oprostitve po 3. točki 5. člena ZDMV: odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
 • šifra 3P27 - v primeru oprostitve po 3. točki 5. člena ZDMV: potrdilo ministrstva, pristojnega za delo, družino in socialne zadeve
 • šifra 3P24 - v primeru oprostitve po 4. točki 5. člena ZDMV: potrdilo ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve
 • šifra 3P99 - v primeru oprostitve po 5. točki 5. člena ZDMV: potrdilo Slovenskega etnografskega muzeja, Muzeja novejše zgodovine oz. Tehničnega muzeja
 • šifra 3I90 oz 3P99 - v primeru oprostitve po 7., 7.a, 7. b, 8. točki 5. člena ZDMV

Polje 44 - oprostitve ODV:

 • šifra 3D46 - Oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil
 • šifra 3M999 - Motorna vozila, za katera se okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil ne plačuje
Za dodatne informacije se lahko obrnete na naš oddelek za pomoč uporabnikom: helpdesk@trinet.siPovezave:

- Uradni list RS št.9/2010: Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na motorna vozila (ZDMV-C)

- Ministrstvo za promet RS: Preglednica o razvrščanju vozil v emisijske razrede ("Euro")

- arhiv:  Navodila za izračun davka na motorna vozila DMV - leto 2011Pripravil: Tomaž Leban

Ljubljana, 6. januar 2012

© TRINET Informatika, d.o.o.