Nova TLM verzija 3.138.0.14427

#TLM

 

Uporabnike programske zbirke Trinet TLM obveščamo, da je na voljo nova različica programske zbirke, in sicer 3.138.0.14427.

Predlagamo, da posodobitev naredite v delovnem času med 8.00 in 16.00 uro.

 

Opis novosti (glede na predhodno verzijo 3.136.6.14310 ---> 3.138.0.14427)

 

1.) TLMv4: modul AIS2 - Uvoz:

 • dodatno je optimizirano delovanje modula (izboljšanje odzivnosti, hitrejše in stabilnejše delovanje)
 • predlaganje podatkov iz šifranta strank (deklarant, zastopnik, način plačila, odloženo plačilo, garancija, lokacija blaga…)
 • dopolnjen je izračun dajatev
 • dodana je možnost odpiranja pozicijske mape direktno v gridu
 • dodana je možnost urejanja polj Prodajna vrednosti za VIES ter MCD za posebne postopke brez predhodnega odklepanja statusa deklaracije
 • odpravljena je občasna napaka pri odpiranju klienta TLMv4
 • dopolnjeno je AIS2 obveščanje (pravilno upoštevanje prilog deklaracije)
 • dopolnjen je uporabniški vmesnik
  • dopolnjeno je odpiranje oken (dodana je kontrola pozicije oken)
  • dopolnjeno je iskanje oz. izbiranje šifer iz šifrantov ter prikaz vsebine šifrantov (celoten opis posameznih šifer)
  • dopolnjen je prikaz RIP sporočil (npr. IE405B - opis zavrnitve popravkov deklaracije)

 

2.) Modul Luka - dispozicije:

 • dopolnjeno je kloniranje dispozicij SRVR (iz izvornega SRVR se klonira tara zabojnikov, ne klonirajo pa se podatki o EC2 statusih)
 • opis statusov zabojnika v EC2:
  • ACC - formalno sprejet
  • SNC - preverjanje na carini
  • APC - potrjen na carini
  • SNT - preverjanje v TOS
  • APT - potrjen v TOS
  • COM - zaključen
  • REJ - zavrnjen
  • CAN - preklican

 

3.) Modul Izvoz - AES:

 • dopolnjen je prenos podatkov iz AES deklaracij v NCTS deklaracijo

 

4.) Modul e-AWB:

 • dopolnjena je elektronska izmenjava letalskih tovornih listov (pošiljanje sporočila FHL)

 

Povezave:

 


Za dodatne informacije se lahko obrnete na naš oddelek za pomoč uporabnikom: helpdesk@trinet.si

Napake, vprašanja in predloge lahko sporočite tudi s pomočjo obrazca: Prijava napak, predlogov, vprašanj

 

Ljubljana, 8. avgust 2022

© TRINET Informatika, d.o.o.