Nova TLM verzija 3.138.3.14578

#TLM

 

Uporabnike programske zbirke Trinet TLM obveščamo, da je na voljo nova različica programske zbirke, in sicer 3.138.3.14578.

Predlagamo, da posodobitev naredite v delovnem času med 8.00 in 16.00 uro.

 

Opis novosti (glede na predhodno verzijo 3.138.2.14494 ---> 3.138.3.14578)

 

1.) TLMv4: modul AIS2 - Uvoz:

 • pri odklepanju prepuščene deklaracije je dodana možnost spreminjanja tipa deklaracije (npr. iz H7 v H1)
 • dodana možnost uporabe nižje stopnje DDV z novo šifro 3D54. Skladno z Zakonom o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov (ZNUDDVE),  se začasno, od 1 septembra 2022 do vključno 31. maja 2023, obračunava in plačuje DDV po nižji stopnji 9,5% za dobave oz. uvoza od:
  • električne energije iz tarifne oznake 2716 00 00

  • zemeljskega plina iz tarifnih oznak 2711 11 00 in 2711 21 00 in 2711 29 00

  • lesa za kurjavo iz tarifne oznake 4401

 

2.) Modul Luka - dispozicije:

 • dopolnjena je izdelava odhodnih manifestov (ukaz Nov SRVR iz EC2): pravilno upoštevanje primerov, ko ima zabojnik vpisanih več DOI MRN številk oz. več IMDG kod nevarnega blaga
 • dodan nov izpis Gibanje zabojnika za dispozicije SRVR
 • opis statusov zabojnika v EC2:
  • ACC - formalno sprejet
  • SNC - preverjanje na carini
  • APC - potrjen na carini
  • SNT - preverjanje v TOS
  • APT - potrjen v TOS
  • COM - zaključen
  • REJ - zavrnjen
  • CAN - preklican

 

3.) Modul ICS - predložitve:

 • dopolnjena je izdelava ICS predložitve z opcijo Prilepi (seznam MRN številk)

 

 

Povezave:

 


Za dodatne informacije se lahko obrnete na naš oddelek za pomoč uporabnikom: helpdesk@trinet.si

Napake, vprašanja in predloge lahko sporočite tudi s pomočjo obrazca: Prijava napak, predlogov, vprašanj

 

Ljubljana, 26. september 2022

© TRINET Informatika, d.o.o.