Nova TLM verzija 3.138.6.14822

#TLM

 

Uporabnike programske zbirke Trinet TLM obveščamo, da je na voljo nova različica programske zbirke, in sicer 3.138.6.14822.

Predlagamo, da posodobitev naredite v delovnem času med 8.00 in 16.00 uro.

 

Opis novosti (glede na predhodno verzijo 3.138.5.14652 ---> 3.138.6.14822)

 

1.) TLMv4: modul AIS2 - Uvoz:

 • skladno s spremembo Navodila o poenostavitvah pri carinjenju blaga, št. 4/2021, je potrebno od 14. 11. 2022 dalje kot oznaki dovoljenj za poenostavljene postopke vpisovati: 

  • oznaka C512 za dovoljenje za uporabo poenostavljene deklaracije (namesto 3S13)
  • oznaka C514 za dovoljenje za vpis v evidence deklaranta (namesto 3S14)
  • šifri 3S13 in 3S14 se ne uporabljata več
  • pri uporabi šifre 3S12 sprememb ni

 

2.) Modul Knjigovodski vpisi:

 • pri izdelavi AIS2 uvozne deklaracije se bo skladno s spremembo Navodila o poenostavitvah pri carinjenju blaga, št. 4/2021, vpisala oznaka C512 v primeru uporabe dovoljenja za uporabo poenostavljene deklaracije oz. oznaka C514 v primeru dovoljenja za vpis v evidence deklaranta.

 

3.) Modul Luka - dispozicije:

 • popravljeno pravilno upoštevanje statusov posameznih zabojnikov v SRVR-ju v primeru, ko SRVR vsebuje več zabojnikov (velja za PE in PF pošiljke)
 • dopolnjena je izdelava odhodnih manifestov (ukaz Nov SRVR iz EC2): pravilno upoštevanje primerov, ko ima zabojnik vpisanih več DOI MRN številk oz. več IMDG kod nevarnega blaga
 • dodan nov izpis Gibanje zabojnika za dispozicije SRVR
 • opis statusov zabojnika v EC2:
  • ACC - formalno sprejet
  • SNC - preverjanje na carini
  • APC - potrjen na carini
  • SNT - preverjanje v TOS
  • APT - potrjen v TOS
  • COM - zaključen
  • REJ - zavrnjen
  • CAN - preklican

 

 

Povezave:

 


Za dodatne informacije se lahko obrnete na naš oddelek za pomoč uporabnikom: helpdesk@trinet.si

Napake, vprašanja in predloge lahko sporočite tudi s pomočjo obrazca: Prijava napak, predlogov, vprašanj

 

Ljubljana, 23. november 2022

© TRINET Informatika, d.o.o.