Novi AIS: prenova avtomatiziranega uvoznega sistema SIAIS2 (pregled dokumentacije)

#ZakonodajaPRENOVLJEN SLOVENSKI AVTOMATIZIRANI UVOZNI SISTEM (SIAIS2)

Osnovna dokumentacije (vir: FURS)
Opis osnovnih procesov sistema SIAIS2

Vsebina:

- vložitev in sprejem deklaracije v rednem in poenostavljenem postopku,
- analiza tveganja,
- odločitev za kontrolo,
- izvedba dokumentarne kontrole in/ali pregled blaga,
- obravnava rezultatov kontrole,
- sprememba carinske deklaracije,
- veljavnost carinske deklaracije,
- nastanek carinskega dolga,
- prepustitev blaga.

Vsebina:

- vlaganje in dopolnitev carinske deklaracije,
- vlaganje poenostavljene in dopolnilne deklaracije,
- diagrami poteka.

Pravila za izpolnjevanje carinskih listin
  • SLO pravila: pravilnik še ni objavljen

Carinski podatkovni model EU (EUCDM)
Primerjava polj – obstoječi / novi AIS