Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L296 do L299 / 2020

#Zakonodaja

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 296 (zakonodaja) – 10. september 2020

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2020/1260 z dne 4. septembra 2020 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2017/1855 o dovoljenju Romuniji, da uporabi posebni ukrep, ki odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

1

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2020/1261 z dne 4. septembra 2020 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2017/2408 o dovoljenju Republiki Latviji, da uporabi posebno odstopanje od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

4

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2020/1262 z dne 4. septembra 2020 o spremembi Izvedbenega sklepa 2012/232/EU o odobritvi Romuniji, da uporabi ukrepe, ki odstopajo od člena 26(1)(a) in člena 168 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

6

  • L 297 (zakonodaja) – 11. september 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1263 z dne 10. septembra 2020 o odobritvi aktivne snovi natrijev hidrogenkarbonat kot snovi z majhnim tveganjem v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

1

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1265 z dne 9. septembra 2020 o dovoljenju Nemčiji, da izda dovoljenja za biocidne proizvode, ki so sestavljeni iz dušika, pridobljenega na kraju samem, za zaščito kulturne dediščine (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 6028)

7

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1266 z dne 9. septembra 2020 o dovoljenju Danski, da izda dovoljenja za biocidne proizvode, ki so sestavljeni iz dušika, pridobljenega na kraju samem, za zaščito kulturne dediščine (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 6030)

10

  • L 297I (zakonodaja) – 11. september 2020

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1270 z dne 11. septembra 2020 o nekaterih začasnih zaščitnih ukrepih v zvezi z afriško prašičjo kugo v Nemčiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 6326) ( 1 )

1

  • L 298 (zakonodaja) – 11. september 2020

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2020/1267 z dne 10. septembra 2020 o izvajanju Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

1

Sklep Sveta (SZVP) 2020/1269 z dne 10. septembra 2020 o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

23

  • C 301 (informacije in objave) – 11. september 2020

2020/C 301/03 - Obvestilo osebam in subjektom, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2014/145/SZVP, kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2020/1269, in Uredbi Sveta (EU) št. 269/2014, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2020/1267 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

5

2020/C 301/04 - Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2014/145/SZVP in Uredbi Sveta (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

7

2020/C 301/12 - Objava zahtevka za registracijo imena v skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

16( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unijeLjubljana, 11. september 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.