Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L75 do L80 / 2023

#Zakonodaja

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 66

  • L 75 (zakonodaja) – 14. marec 2023

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/573 z dne 10. marca 2023 o spremembi prilog V, XIV in XV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Argentino, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa in mesnih proizvodov perutnine in pernate divjadi v Unijo ( 1 )

1

Sklep Sveta (EU) 2023/576 z dne 9. marca 2023 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom med Evropsko unijo in Ukrajino o cestnem prevozu blaga, glede sprejetja poslovnika skupnega odbora in podaljšanja Sporazuma

17

  • L 075I (zakonodaja) –14. marec 2023

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2023/571 z dne 13. marca 2023 o izvajanju Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

1

Sklep Sveta (SZVP) 2023/572 z dne 13. marca 2023 o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

134

  • L 77 (zakonodaja) –16. marec 2023

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/583 z dne 15. marca 2023 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2021/607 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz citronske kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, kakor je bila razširjena na uvoz citronske kisline, poslane iz Malezije, ne glede na to, ali je deklarirana kot izdelek s poreklom iz Malezije ali ne, po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta

3

  • L 79 (zakonodaja) –17. marec 2023

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/591 z dne 16. marca 2023 o sprejetju zahtevka za obravnavo novega proizvajalca izvoznika v zvezi z dokončnimi protidampinškimi ukrepi za uvoz električnih koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ter o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/73

49

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/592 z dne 16. marca 2023 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/244 o uvedbi dokončne izravnalne dajatve na uvoz biodizla s poreklom iz Argentine

52

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/593 z dne 16. marca 2023 o ponovni uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vrst lahkega termoreaktivnega papirja s poreklom iz Republike Koreje v zvezi s skupino Hansol in spremembi preostale dajatve

54

  • L 80 (zakonodaja) –20. marec 2023

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/611 z dne 17. marca 2023 o spremembi Uredbe (ES) št. 88/97 o dovoljenju za oprostitev plačila uvozne dajatve na uvoz nekaterih delov za kolesa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, uvedene z Uredbo Sveta (EGS) št. 2474/93 in razširjene z Uredbo Sveta (ES) št. 71/97 o protidampinški dajatvi

67

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2023/617 z dne 17. marca 2023 o zaključku protisubvencijskega postopka za uvoz maščobnih kislin s poreklom iz Indonezije

99

  • C 89 (informacije in objave) –10. marec 2023

2023/C 104/07 - Zadeva C-676/21, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Davek na motorna vozila): Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 2. februarja 2023 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Korkein hallinto-oikeus – Finska) – Postopek, ki ga je sprožil A (Predhodno odločanje – Notranji davki – Člen 110 PDEU – Motorna vozila – Davek na motorna vozila – Rabljena vozila, uvožena iz drugih držav članic – Rabljena vozila, izvožena v druge države članice – Vračilo tega davka ob izvozuOmejitev tega vračila na vozila, ki so bila dana v promet pred manj kot 10 leti)

7( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 20. marec 2023
TRINET Informatika, d.o.o.