Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, št. L257 in L258 / 2020

#Zakonodaja

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 257 (zakonodaja) – 6. avgust 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1158 z dne 5. avgusta 2020 o pogojih, ki urejajo uvoz živil in krme, ki izvirajo iz tretjih držav, po nesreči v jedrski elektrarni Černobil ( 1 )

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1160 z dne 5. avgusta 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij registracije aktivnih snovi aluminijev amonijev sulfat, aluminijev silikat, krvna moka, kalcijev karbonat, ogljikov dioksid, ekstrakt čajevca, ostanki destilacije maščob, maščobne kisline C7 do C20, izvleček česna, giberelinska kislina, giberelini, hidrolizirane beljakovine, železov sulfat, kieselgur (diatomejska zemlja), rastlinska olja/olje navadne ogrščice, kalijev vodikov karbonat, kremenov pesek, ribje olje, repelenti po vonju živalskega ali rastlinskega izvora/ovčja maščoba, nerazvejena veriga feromonov iz reda Lepidoptera, tebukonazol in sečnina ( 1 )

29

Sklep št. 1/2020 Skupnega odbora ES-Ferski otoki z dne 27. julija 2020 o spremembi protokolov 1 in 4 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in lokalno vlado Ferskih otokov na drugi strani [2020/1162]

36

Popravek Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2020/1146 z dne 31. julija 2020 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1956 glede harmoniziranih standardov za nekatere gospodinjske aparate, termične člene, opremo v kabelskih omrežjih za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve, odklopnike, naprave za gašenje obloka in opremo za obločno varjenje, inštalacijske spojke za trajni spoj v fiksnih napeljavah (inštalacijah), transformatorje, reaktorje, napajalnike in kombinacije teh elementov, sistem kabelskega napajanja električnih vozil, kabelske vezice in urejanje pokabljenja, krmilne naprave, stikalne elemente, svetilke za nujnostno razsvetljavo, elektronska vezja, ki se uporabljajo za svetilke, in razelektrilne sijalke ( UL L 250 3.8.2020 )

39

  • L 258 (zakonodaja) – 5. avgust 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1163 z dne 6. avgusta 2020 o odobritvi dajanja na trg prahu iz gob, ki vsebuje vitamin D2, kot novega živila v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 ( 1 )

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1164 z dne 6. avgusta 2020 o začasnem odstopanju od nekaterih določb Izvedbene uredbe (EU) 2019/2072 v zvezi z ukrepi za preprečevanje vnosa škodljivega organizma Agrilus planipennis Fairmaire iz Kanade in Združenih držav Amerike v Unijo in njegovega širjenja v Uniji

6

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1165 z dne 6. avgusta 2020 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/353 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz jeklenih koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

9

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1166 z dne 6. avgusta 2020 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 glede vnosa za Združene države Amerike na seznamu tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih je dovoljen uvoz nekaterega perutninskega blaga v Unijo ali njegov tranzit skozi Unijo v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco ( 1 )

11

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1168 z dne 6. avgusta 2020 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2016/587 glede učinkovite zunanje osvetlitve vozila z uporabo svetlečih diod v osebnih avtomobilih, ki lahko delujejo na nekatera alternativna goriva ( 1 )

27

  • C 259 (informacije in objave) – 7. avgust 2020

2020/C 259/02 - Smernice Komisije za strokovne odbore za medicinske pripomočke za usklajeno razlago meril za odločanje v postopkih za posvetovanje o klinični oceni ( 1 )

2

2020/C 259/03 - Upravna komisija za koordinacijo sistemov socialne varnosti — Sklep št. H9 z dne 17. junija 2020 o odložitvi rokov iz členov 67 in 70 Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter iz Sklepa št. S9 zaradi pandemije COVID-19 ( 1 )

9( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unijeLjubljana, 7. avgust 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.