TRINET

AES – avtomatiziran izvozni sistem

AES temelji na izmenjavi elektronskih sporočil med carinskimi
uradi izvoza (urad, kjer se vloži deklaracija za izvozno blago) in
uradi izstopa (urad, kjer blago dejansko izstopi iz carinskega
območja Skupnosti), kakor tudi med ostalimi udeleženci (carina,
gospodarstvo, ostali vladni organi).


AES zamenjuje papirnati obrazec EUL izvozne deklaracije z
elektronsko podpisanim sporočilom, odpravlja potrebo ponovnega
prijavljanja blaga na uradu izstopa ter omogoča nadzor nad
zaključitvijo postopkov izvoza (urad izstopa elektronsko potrdi
dejanski izstop blaga, če pa blago v predpisanem roku ne zapusti
carinskega območja skupnosti, se izvozna deklaracija razveljavi).


AES omogoča nadzor nad zaključevanjem izvoznih postopkov, v drugi
fazi (predvidoma po 1.1.2009) pa bo AES vključeval tudi varnostne in
varstvene zahteve v skladu z izvedbeno uredbo
ES 1875/2006
(1).


Sistem AES (oz. ECS) se bo v Sloveniji po 1.7.2007 uporabljal v
vseh rednih in poenostavljenih postopkih izvoza


.


Pogoji za vključitev v sistem AES: • Podjetja morajo skleniti dogovor o elektronskem poslovanju s
  CURS (pridobiti
  osebno digitalno potrdilo
  , ki se glasi na pooblaščenca
  podjetja za urejanje e-poslovanja s CURS, prijaviti pooblaščenca
  za urejanje e-poslovanja s CURS, določiti področja e-poslovanja, na
  katerih želi podjetje poslovati elektronsko).


 • Podjetja morajo pridobiti
  osebna kvalificirana digitalna
  potrdila za vse tiste deklarante,
  ki bodo vlagali (oz. podpisovali) izvozne deklaracije.Pozivamo, da to storite čimprej (velja za podjetja, ki še
niso sklenila dogovora
s CURS
). Za pomoč pri prijavi se lahko obrnete na naš
oddelek za podporo uporabnikom.


.
Pri postopkih izvoza blaga se papirnatih obrazcev EUL 1,2,3 ne bo
več uporabljalo
(razen v primeru “pomožnega” postopka).
Upoštevajte to dejstvo pri nabavi obrazcev.


AES zahteva obvezno tarifiranje blaga: ker izvozni sistem AES
izvaja avtomatsko kontrolo blaga ter analizo tveganja, vezano na
deklarirano carinsko tarifo (Taric številko) in namembno
državo, mora biti prijavljeno blago v izvozni deklaraciji deklarirano
na podlagi Taric številk.


Zaradi tega v modulu TLM – Knjigovodski vpisi ne bo možna uporaba na način “Hitro EUL T3”, kjer so se v prvi fazi vpisali le podatki potrebni za izdelavo EUL T3, v nadaljevanju pa so se vnesla imenovanja s Taric številkami.
V pripravi je nova spletna stran aes.trinet.si, kjer bodo na enem
mestu objavljene podrobne informacije v zvezi z uvajanjem AES v
Sloveniji (podroben opis delovanja AES, vpliv uvedbe AES na
gospodarstvo, predstavitev programa Trinet TLM AES, ipd).


Pripravil: Tomaž Leban


Ljubljana, 17.maj 2007


TRINET Informatika, d.o.o.
Vprašanja, morebitne težave ali odjavo za prejemanje
obvestil sporočite na e_naslov: helpdesk@trinet.si
Povezave:
1Uredba
Komisije (ES) št. 1875/2006 z dne 18. decembra 2006 o
spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje
Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti


Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih