TRINET

Aktualni razpisi iz Uradnega lista RS – Uradne objave 107-108/2003


 • razpis za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli
  po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot v
  skladu z Uredbo o določitvi carinskih kvot za leto 2003 po splošnem
  sporazumu o carinah in trgovini (GATT)Kvote za meso iz tarifnih oznak 0201, 0202 in 0210. • razpis za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po
  metodi komisijske delitve blaga v okviru carinskih kvot v skladu z
  Uredbo o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med
  Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in
  njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na
  drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni
  uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med komisijo in Republiko
  Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5.
  2000)Kvote za pšenico, žitne drobljence, zdrob in pelete. • razpis za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po
  metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot v skladu
  z Uredbo o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med
  Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in
  njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na
  drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni
  uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med komisijo in Republiko
  Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5.
  2000)Kvote za drobnico, goveje meso, oves, rž, žitno moko, ječmen,
koruzo, žitno moko…


Objavljeni so tudi rezultati o izbiri najugodnejših
ponudnikov za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi
dražbe pravic do uvoza blaga v okviru razpisanih carinskih kvot iz EU
in na podlagi avtonomnega ukrepa ukinitve.


Več na straneh Uradnega lista:


http://www.uradni-list.si/cgi-bin/seznam.exe?comm=PDFLIST

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih