TRINET

Arhiviranje papirnih in elektronskih carinskih deklaracij

Ali so različni roki za hrambo deklaracij za sprostitev blaga v
prost promet, izvoz blaga, tranzit, deklaracij za začetek in
zaključek carinskih postopkov z ekonomskim učinkom ter deklaracij,
kjer je bila uveljavljena oprostitev plačila uvoznih dajatev?


Zanimajo nas tudi obveznosti in roki za hrambo elektronskega
gradiva
, ki ga imajo udeleženci v carinskem postopku v svojem
informacijskem sistemu:  • deklaracij EUL v elektronski obliki,


  • tranzitnih deklaracij v sistemu NCTS,


  • knjigovodski vpisi in deklaracije, vloženi z uporabo sistema
    za elektronsko izmenjavo podatkov (RIP-KV),


  • odposlana in prejeta elektronska sporočila (paketi), vezana
    na računalniško izmenjavo podatkov.Za odgovore se zahvaljujemo!


Lep pozdrav,


Pripravil:


Direktor:


Jože Podlogar – služba za podporo uporabnikom


Igor Smrajec
Odgovor: GCU -> Trinet


Številka: 910-02/326-1/2005/0310-080
Datum: 04.07.2005


Trinet Informatika, d.o.o.
Leskoškova cesta 12


1000 Ljubljana


Zadeva: Hramba in arhiviranje pisnega in elektronskega gradiva,
ki nastopa v carinskem postopku

Zveza: vaš dopis št.
526-30-jp-curs/2005


Na Generalni carinski urad ste naslovili vprašanje v zvezi s hrambo papirnih in elektronskih carinskih deklaracij ter spremljajočih listin.


V skladu s 16. členom Uredbe
Sveta (EGS) št 2913/92
, z dne 12. oktobra 1992, o
Carinskem zakoniku Skupnosti (UL
L 302, 19. 10. 1992
, z dopolnitvami) morajo udeleženci v
carinskih postopkih hraniti dokumente zaradi kontrole carinskih
organov v obdobju, ki je določeno v veljavnih predpisih, najmanj pa
tri koledarska leta, ne glede na uporabljen nosilec podatkov.


Kot pravilno ugotavljate enotna upravna listina (EUL) oziroma
podatki iz tega dokumenta niso namenjeni samo carini, temveč tudi
drugim upravnim organom, med drugim davčnim organom.


Zakon o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 54/04,
56/05),
ki med drugim ureja pobiranje davkov, v 63. členu določa, da se mora
davčna dokumentacija (kamor spada tudi EUL z vsemi dodatnimi
dokumenti, ki vsebujejo podatke, ki vplivajo na določitev višine
davka) hraniti 10 let po poteku leta, na katerega se dokumentacija
nanaša. To je skladno z 10-letnim absolutnim zastaralnim
rolcom, opredeijenim v 59. členu omenjenega zakona.


Skladno z navedenim je torej potrebno zaradi določb davčne
zakonodaje dokumentacijo, ne glede na
uporabljen nosilec podatkov, hraniti 10 let
.


Lep pozdrav,


Pripravila: Monika Logar
V vednost: vsi carinski uradi,
Sektor
za splošne in pravne zadeve


Odprava: pošta
Objava: intranet
Povezave:
Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih