TRINET

Carinska zakonodaja po 1.5.2004Skrajšano imePopoln nazivPovezavaEvropska zakonodajaCarinski zakonik SkupnostiUredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o
uvedbi carinskega zakonika Skupnosti (UL
L 302, 19.10.1992, str. 1
)CCVista
(31992R2913)
(word)Izvedbena uredba carinskega zakonika SkupnostiUredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993
o določbah za izvajanje Uredbe sveta (EGS) št. 2913/92 o
uvedbi carinskega zakonika Skupnosti (UL
L 253, 11.10.1993, štr. 1
)CCVista
(31993R2454)
(word)Uredba o carinskih oprostitvahUredba sveta (EGS) št. 918/83 z dne 28.marca 1983 o
skupnostnem sistemu carinskih oprostitev (UL
L 105, 24.4.1983, str. 1
)CCVista
(31983R0918)
(word)Uredba o carinski tarifiUredba sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o
tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi
(UL
L 256, 7.9.1987, str. 1
)CCVista
(31987R2658)
(word)Uredba o varstvu pravic intelektualne lastnineUredba sveta (ES) št. 3295/94 z dne 22.decembra 1994 o
ukrepih za prepoved sprostitve ponarejenega in piratskega blaga v
prosti promet, izvoz, ponoven izvoz ali za uvedbo odložnega
postopka (UL
L 341, 30.12.1994, str. 8
)CCVISta
(31994R3295)
(word)Izvedbena uredba o varstvu pravic intelektualne lastnineUredba komisije (ES) št. 1367/95 z dne 16.junija 1995 o
določbah za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 3295/94 o
ukrepih za prepoved sprostitve v prost pretok, izvoz, ponovni
izvoz ali za uvedbo odložnih postopkov glede ponarejenega ali
piratskega blaga (UL
L 133, 17.6.1995, str. 2
)CCVista
(31995R1367) (word)Opravljanje poslov zastopanjaLicence za zastopanjeUredba o pogojih za opravljanje poslov zastopanja v carinskih
zadevah (Url.
RS, št.33, 6.4.2004
)Uradni
list RS, št. 33 / 2004Nacionalna carinska zakonodajaZakon o izvajanju carinskih predpisovZakon o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti
(ZICPES) (Url.
RS, št. 25, 19.3.2004
)Uradni
list RS, št. 25 / 2004Obrazci v carinskem postopku in RIPPravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine in
računalniški izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki
se uporabljajo v carinskih postopkih (Url.
RS, št. 35, 9.4.2004
)Uradni
list RS, št. 35 / 2004Davek na dodano vrednostZDDVZakon o davku na dodano vrednost – ZDDV uradno
prečiščeno besedilo (ZDDV-UPB1) (Url
RS, št. 134, 30.12.2003
)Urasni
list RS, št. 134 / 2003Pravilnik za izvajanje ZDDVPravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Url.
RS, št. 17, 24.2.2004
)Uradni
list RS, št. 17 / 2004TrošarineZakon o trošarinahZakon o trošarinah (Ztro) – uradno prečiščeno
besedilo (Url.
RS, št. 20, 4.3.2004
)Uradni
list RS, št. 20 / 2004Pripravil: Jože Podlogar


TRINET Informatika, d.o.o.Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih