TRINET

Carinske novosti iz Uradega lista EU št. L007, iz 12.1.2006Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49


  • L007 (zakonodaja) – 04.01.2006


Uredba Sveta (ES) št. 33/2006 z dne 9.
januarja 2006 o razširitvi dokončne protidampinške
dajatve, uvedene z Uredbo (ES) št. 2074/2004 o uvozu
določenih obročkastih mehanizmov za mape s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske na uvoz enakega izdelka, poslanega iz Ljudske
demokratične republike Laos


1


Uredba Komisije (ES) št. 34/2006 z dne 11.
januarja 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


6


–> Uredba Komisije (ES) št. 35/2006 z
dne 11. januarja 2006 o spremembi prilog I, V in VII k Uredbi
Sveta (EGS) št. 3030/93 o skupnih pravilih za uvoz
nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav


8


-> Uredba Komisije (ES) št. 36/2006 z
dne 10. januarja 2006 o uvedbi vrednosti na enoto za določitev
carinske vrednosti za nekatero pokvarljivo blago


15


Uredba Komisije (ES) št. 37/2006 z dne 11.
januarja 2006 o izdaji uvoznih dovoljenj za trsni sladkor v
okviru nekaterih tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov


21


Odločba Komisije z dne 6. januarja 2006 o spremembi
Priloge I k Odločbi Sveta 79/542/EGS glede prehodnih ukrepov za
tranzit živih živali iz Bolgarije in Romunije preko Nekdanje
jugoslovanske republike Makedonije, Srbije in Črne gore

(notificirano pod dokumentarno številko C(2005) 5885) (1)


23  • PopravkiPopravek k Uredbi Komisije
(ES)
št. 2024/2005
z dne 12. decembra 2005 o spremembi
Uredbe Sveta (ES) št. 872/2004 o nadaljnjih omejevalnih
ukrepih v zvezi z Liberijo (UL
L 326, 13.12.2005
)


32(1) Besedilo velja za EGPPovezave:Uradni
list Evropske unije
:


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih