TRINET

Carinske novosti iz Uradih listov EU, št. L249 in C236, iz 24.09.2005


Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 48


  • L249 (zakonodaja) – 24.09.2005


->! Uredba Sveta (ES) št. 1555/2005 z dne 20.
septembra 2005 o odpravi tarifne kvote za uvoz instant kave z
oznako KN 21011111


1


Uredba Komisije (ES) št. 1556/2005 z dne 23. septembra
2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


2


Uredba Komisije (ES) št. 1557/2005 z dne 23. septembra
2005 o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki za
uvozna dovoljenja, vloženi septembra 2005, v skladu z režimom,
predvidenim v okviru tarifnih kvot za nekatere proizvode v
sektorju prašičjega mesa
za obdobje od 1. oktobra do
31. decembra 2005


4


Uredba Komisije (ES) št. 1558/2005 z dne 23. septembra
2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 1839/95 o določitvi
podrobnih pravil za uporabo tarifnih kvot za uvoz koruze in sirka
v Španijo in uvoz koruze na Portugalsko


6


Uredba Komisije (ES) št. 1559/2005 z dne 23. septembra
2005 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž na podlagi
zahtevkov, vloženih v prvih desetih delovnih dneh septembra 2005 v
skladu z Uredbo (ES) št. 327/98


8


Uredba Komisije (ES) št. 1560/2005 z dne 23. septembra
2005 o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki,
vloženi septembra 2005 za uvozna dovoljenja za nekatere
proizvode iz sektorjev jajc in perutninskega mesa
v skladu z
uredbama (ES) št. 593/2004 in (ES) št. 1251/96


10


Uredba Komisije (ES) št. 1561/2005 z dne 23. septembra
2005 o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki,
vloženi septembra 2005 za uvozna dovoljenja za nekatere
proizvode iz perutninskega mesa
v okviru režima, predvidenega
v Uredbi Sveta (ES) št. 774/94 o odprtju in upravljanju
nekaterih tarifnih kvot Skupnosti za proizvode iz perutninskega
mesa in nekatere druge kmetijske proizvode


12


Uredba Komisije (ES) št. 1562/2005 z dne 23. septembra
2005 o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki,
vloženi septembra 2005 za uvozna dovoljenja za nekatere
proizvode iz perutninskega mesa
v okviru mesa v okviru režima,
predvidenega v Uredbi Sveta (ES) št. 2497/96


14


Uredba Komisije (ES) št. 1563/2005 z dne 23. septembra
2005 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih
uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki
jih določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto
2005/2006


16


Popravki


Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1519/2005 z dne 19.
septembra 2005 o začetku postopka za dodelitev izvoznih
dovoljenj za izvoz sira v Združene države Amerike v letu 2006 v
okviru nekaterih kvot GATT
(UL L 244, 20.9.2005)


20  • C236 (zakonodaja) – 24.09.2005


Informacije o začetku veljavnosti Sklepa Pridružitvenega
sveta EU-Tunizija št. 1/2005 o odstopanju od določb o
opredelitvi pojma izdelki s poreklom in načinih upravnega
sodelovanja, določenih v Evro-mediteranskem sporazumu o
pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami
ter Republiko Tunizijo


1
Povezave:Uradni
list Evropske unije
:


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih