TRINET

Carinske novosti iz Uradnega lista EU, L126, C117 in C118 iz 19. maja 2005Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 48,
19.5.2005


Povezava:  • L126 (zakonodaja)


Uredba Komisije (ES) št. 747/2005 z dne 18. maja 2005 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne
cene nekaterega sadja in zelenjave


1


Uredba Komisije (ES) št. 750/2005 z dne 18. maja 2005 o
nomenklaturi držav in ozemelj za statistiko zunanje trgovine
Skupnosti in statistiko trgovine med državami članicami


12


Uredba Komisije (ES) št. 751/2005 z dne 17. maja 2005
o uvedbi vrednosti na enoto za določitev carinske vrednosti za
nekatero pokvarljivo blago


22


Uredba Komisije (ES) št. 752/2005 z dne 18. maja 2005
o določitvi stopenj nadomestil za jajca in jajčne rumenjake,
izvožene kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi


28


Uredba Komisije (ES) št. 753/2005 z dne 18. maja 2005 o
izdaji uvoznih dovoljenj za trsni sladkor
v okviru nekaterih
tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov


30


Uredba Komisije (ES) št. 754/2005 z dne 18. maja 2005 o
določitvi izvoznih nadomestil za jajca
, ki stopijo v veljavo z
19. maja 2005


32


Uredba Komisije (ES) št. 755/2005 z dne 18. maja 2005 o
določitvi izvoznih nadomestil v sektorju za perutninsko meso
,
ki se začnejo uporabljati 19. maja 2005


34


Uredba Komisije (ES) št. 756/2005 z dne 18. maja 2005 o
določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in
jajc ter za jajčni albumin
in o spremembah Uredbe (ES) št.
1484/95


36


Uredba Komisije (ES) št. 757/2005 z dne 18. maja 2005 o
šestinštirideseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št.
881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in
subjekte, povezane z Osamo bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in Talibani,
in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001


38


Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 718/2005 z dne
12. maja 2005 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2368/2002 o
izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley za mednarodno
trgovino s surovimi diamanti
(To besedilo preklicuje in
nadomešča besedilo, objavljeno v Uradnem
listu L 121 dne 13. maja 2005, str. 64
)


68  • C117 (informacije in objave)


Obvestilo Komisije 2005/C 117/09 – Obvestilo o razpisu
natečaja za znižanje uvozne dajatve za koruzo
, uvoženo iz
držav nečlanic


28


Obvestilo Komisije 2005/C 117/10 – Spremembe obvestila o
razpisu natečaja za nadomestilo za izvoz navadne pšenice v
nekatere tretje države
(Uradni list Evropske unije C 22 z dne
27. januarja 2005


29
Povezave:Uradni list Evropske unije:


Za pregledovanje je potrebno uporabiti prikazovalnik Adobe
Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukaj

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih