TRINET

Carinske novosti iz Uradnega lista EU, L145 in C140 iz 9. junija 2005
Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 48,
XX.X.2005


  • L145 (zakonodaja)1


! Uredba Sveta (ES) št.
866/2005 z dne 6. junija 2005 o razširitvi dokončnih
protidampinških ukrepov
, uvedenih z Uredbo
(ES) št. 1470/2001
(*) za uvoz
integriranih elektronskih kompaktnih fluoroscenčnih žarnic

(CFL-i) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na
uvoz enakega izdelka
, poslanega iz Socialistične
republike Vietnam, Islamske republike Pakistan in
Republike Filipini


1


Uredba Komisije (ES) št. 867/2005 z dne 8. junija 2005 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne
cene nekaterega sadja in zelenjave


16


Uredba Komisije (ES) št. 868/2005 z dne 8. junija 2005 o
razpisu natečaja za znižanje dajatve za koruzo uvoženo v Španijo
iz tretjih držav


18


Uredba Komisije (ES) št. 870/2005 z dne 8. junija 2005 o
izdaji uvoznih dovoljenj za trsni sladkor v okviru nekaterih
tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov


21


Uredba Komisije (ES) št. 871/2005 z dne 8. junija 2005 o
določitvi koeficienta znižanja, ki se uporabi v okviru tarifne
podkvote III za navadno pšenico, ki ni visoke kakovosti
,
v skladu z uredbo (ES) št. 2375/2002


24
(*) UREDBA SVETA (ES) št. 1470/2001 z dne 16.
julija 2001 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o
dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene za uvoz integralnih
elektronskih kompaktnih fluorescentnih svetilk (CFL-i) s poreklom iz
Ljudske republike Kitajske (UL
L 195, 19.7.2001, str. 8.
)
Povezave:Uradni
list Evropske unije
:Delo s programom TLM – modul TARIC

Primer:


Prikaz dokončne proti – dumpinške dajatve v modulu TARIC pri uvozu integriranih elektronskih kompaktnih fluoroscenčnih
žarnic (CFL-i) s poreklom iz Kitajske in dobavljeno iz Vietnama, Pakistana ali s Filipinov:


Delo ►TARIC


Datum: 9.6.2005, Država: HK, Tarifa (TARIC): 8539 31 90 92


V zavihku Anti-dumping se prikaže zvezdica z številom ukrepov (11). S klikom na zavihek se izpišejo anti-dumpinški
ukrepi:Primer izračuna dajatev:

Za pregledovanje je potrebno uporabiti prikazovalnik Adobe
Acrobat Reader.  Adobe Acrobat Reader

Prenesete
ga lahko od
tukaj1__Pred
pomembnejšimi naslovi aktov, ki se ne nanašajo na
dnevno spreminjanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni
za omejeno obdobje, smo dodali znak !►.


Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih