TRINET

Carinske novosti iz Uradnega lista EU, od št. L095 do št. L099Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49
  • L095 (zakonodaja) – 4.4.2006
Uredba Komisije (ES) št. 547/2006 z dne 3. aprila 2006 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Popravek Sklepa Komisije 2006/109/ES z dne 19. januarja 2006 o
sprejetju zaveze v zvezi s protidampinškim postopkom
glede uvoza nekaterih ulitkov s poreklom iz Ljudske republike
Kitajske
(UL L 47, 17.2.2006)12
  • C080 (informacije in objave) – 4.4.2006
Obvestilo o zaključku zaščitne preiskave, začete 6.
julija 2005 v skladu z uredbama Sveta (ES) št. 3285/94 in
(ES) št. 519/94, v zvezi z uvozom zamrznjenih jagod7
  • L096 (zakonodaja) – 5.4.2006
Uredba Komisije (ES) št. 548/2006 z dne 4. aprila 2006 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne
cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 550/2006 z dne 4. aprila 2006 o
izdaji uvoznih dovoljenj za trsni sladkor v okviru
nekaterih tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov5Uredba Komisije (ES) št. 551/2006 z dne 4. aprila 2006 o
spremembah uvoznih dajatev v sektorju žit, v uporabi od 5.
aprila 20066
  • L098 (zakonodaja) – 6.4.2006
Uredba Komisije (ES) št. 552/2006 z dne 5. aprila 2006 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 553/2006 z dne 23. marca 2006 o
uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz določene
obutve z zgornjim delom iz usnja s poreklom iz Ljudske republike
Kitajske in Vietnama3Uredba Komisije (ES) št. 554/2006 z dne 5. aprila 2006 o
izdaji uvoznih dovoljenj za trsni sladkor v okviru nekaterih
tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov55Uredba Komisije (ES) št. 555/2006 z dne 4. aprila 2006 o
uvedbi vrednosti na enoto za določitev carinske vrednosti za
nekatero pokvarljivo blago57Uredba Komisije (ES) št. 557/2006 z dne 5. aprila 2006 o
določitvi izvoznih nadomestil A1 in B za sadje in zelenjavo
(paradižniki, pomaranče, limone in jabolka)65Uredba Komisije (ES) št. 558/2006 z dne 5. aprila 2006 o
spremembah uvoznih dajatev v sektorju žit, v uporabi od 6.
aprila 200668Uredba Komisije (ES) št. 559/2006 z dne 5. aprila 2006 o
spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih
dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki jih
določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto 2005/200671Uredba Komisije (ES) št. 560/2006 z dne 5. aprila 2006 o
določitvi končne stopnje nadomestila in odstotka izdaje
izvoznih dovoljenj
sistema B za sadje in zelenjavo
(paradižnike, pomaranče, limone in jabolka)73
  • L099 (zakonodaja) – 7..4.2006
Uredba Komisije (ES) št. 564/2006 z dne 6. aprila 2006 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 566/2006 z dne 6. aprila 2006 o
spremembi in odstopanju od Uredbe (ES) št. 2014/2005 o
dovoljenjih v okviru uvoznih režimov za banane, sproščene
v prosti promet na podlagi enotne carinske stopnje, v Skupnost in
o spremembi Uredbe (ES) št. 219/2006 o odprtju in
upravljanju tarifne kvote za uvoz banan z oznako KN 08030019 s
poreklom iz držav AKP za obdobje od 1. marca do 31. decembra 20066Uredba Komisije (ES) št. 567/2006 z dne 6. aprila 2006 o
določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za
melaso v sektorju sladkorja
, v uporabi od 7. aprila 200611Uredba Komisije (ES) št. 568/2006 z dne 6. aprila 2006 o
določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor
brez nadaljnje predelave13Uredba Komisije (ES) št. 569/2006 z dne 6. aprila 2006 o
določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v nekatere tretje države za 23. delni razpis, izdan
v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št.
1138/200515Uredba Komisije (ES) št. 570/2006 z dne 6. aprila 2006 o
določitvi izvoznih nadomestil za žita, pšenično in
rženo moko ter za drobljenec in zdrob16Uredba Komisije (ES) št. 571/2006 z dne 6. aprila 2006 v
zvezi s ponudbami za izvoz ječmena, predloženimi v okviru
razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 1058/200518Uredba Komisije (ES) št. 572/2006 z dne 6. aprila 2006 o
določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za navadno
pšenico
v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES)
št. 1059/200519Uredba Komisije (ES) št. 573/2006 z dne 6. aprila 2006 v
zvezi s ponudbami za uvoz sirka v okviru natečaja,
razpisanega v Uredbi (ES) št. 2094/200520
  • C084 (informacije in objave) – 7.4.2006
Obvestilo o začetku protidampinškega postopka glede
uvoza nekaterih sedežev s poreklom iz Ljudske republike Kitajske4
(1) Besedilo velja za EGP


Povezave:


Uradni
list Evropske unije
:

Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih