TRINET

Carinske novosti iz Uradnega lista EU št. L051 / 26.2.2008
Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 51
  • L051 (zakonodaja) – 26.2.2008
Uredba Komisije (ES) št. 168/2008 z dne 25. februarja
2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Sklep Sveta z dne 18. februarja 2008 o načelih, prednostnih
nalogah in pogojih iz Partnerstva za pristop z Republiko
Turčijo ter razveljavitvi Sklepa 2006/35/ES4Sklep Sveta z dne 18. februarja 2008 o podaljšanju
obdobja uporabe ukrepov iz Sklepa 2002/148/ES o sklenitvi
posvetovanj z Zimbabvejem po členu 96 Sporazuma o partnerstvu
AKP-ES19Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 711/2006 z dne 20.
marca 2006 o izvajanju Sporazuma v obliki izmenjave pisem med
Evropsko Skupnostjo in Združenimi državami Amerike v skladu s
členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o
carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih
Češke republike, Republike Ciper, Republike Estonije,
Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike
Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške
republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji, o
spremembi in dopolnitvi Priloge I k Uredbi (EGS) št.
2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski
tarifi ( UL
L 124, 11.5.2006
)26Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 838/2006 z dne 20.
marca 2006 o izvajanju Sporazuma v obliki izmenjave pisem med
Evropsko skupnostjo in Ljudsko republiko Kitajsko v skladu s
členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o
carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih
Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper,
Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike
Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške
republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji, o
spremembi in dopolnitvi Priloge I k Uredbi (EGS) št.
2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski
tarifi ( UL
L 154, 8.6.2006
)26

(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih