TRINET

Carinske novosti iz Uradnega lista EU, št. L083, z dne 22.3.2006
Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49
  • L083 (zakonodaja) – 22.3.2006
Uredba Komisije (ES) št. 462/2006 z dne 21. marca
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 463/2006 z dne 21. marca 2006 o
odstopanju od uredb (ES) št. 596/2004 in (ES) št.
633/2004 glede datumov izdaje izvoznih dovoljenj v sektorjih za
jajca in perutninsko meso
za leto 20063Uredba Komisije (ES) št. 464/2006 z dne 21. marca 2006 o
spremembi Uredbe (ES) št. 80/2006 o odprtju stalnega
javnega razpisa za poznejšo prodajo rži iz zalog nemške
intervencijske agencije na trgu Skupnosti5-> Uredba Komisije (ES) št. 465/2006 z dne 21.
marca 2006 o zaključku preiskave v zvezi z morebitnim izogibanjem
protidampinškim ukrepom, uvedenim z Uredbo Sveta (ES) št.
408/2002 o uvozu nekaterih cinkovih oksidov s poreklom v Ljudski
republiki Kitajski, pri uvozu določenih cinkovih oksidov, poslanih
iz Kazahstana, ne glede na to, ali je njihovo poreklo deklarirano
v Kazahstanu ali ne, in o zaključku registracije takšnega
uvoza, uvedeno z Uredbo Sveta (ES) št. 1289/20056Uredba Komisije (ES) št. 466/2006 z dne 21. marca 2006 o
določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki za uvozna
dovoljenja
, vloženi marca 2006, za nekatere proizvode iz
prašičjega mesa
v skladu z režimom, predvidenim v
Uredbi Sveta (ES) št. 774/94 o odprtju in uvedbi
upravljanja nekaterih tarifnih kvot Skupnosti za prašičje
meso in nekatere druge kmetijske proizvode9Uredba Komisije (ES) št. 467/2006 z dne 21. marca 2006 o
določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki za uvozna
dovoljenja
, vloženi marca 2006, v skladu z režimom,
predvidenim v okviru tarifnih kvot za nekatere proizvode v
sektorju prašičjega mesa
za obdobje od 1. aprila do 30.
junija 200611Uredba Komisije (ES) št. 468/2006 z dne 21. marca 2006 o
izdaji uvoznih dovoljenj za trsni sladkor v okviru
nekaterih tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov13Odločba Komisije z dne 21. marca 2006 o posebnih pogojih za
ribiške proizvode, uvožene iz Indonezije in namenjene za
prehrano ljudi
(notificirano pod dokumentarno številko
C(2006) 843) (1)16
(1) Besedilo velja za EGP


Povezave:


Uradni
list Evropske unije
:

Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih