TRINET

Carinske novosti iz Uradnega lista EU št. L165, iz 25. junija 2005
Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 48,
25.6.2005


  • L165 (zakonodaja)


Uredba Komisije (ES) št. 971/2005 z dne 24. junija 2005
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave (*)


1


Uredba Komisije (ES) št. 972/2005 z dne 24. junija 2005
o določitvi, v kakšnem obsegu se lahko ugodi zahtevkom za
uvozne pravice, vloženim za kvoto za zamrznjeno goveje in
telečje meso
, predvideno z Uredbo (ES) št. 715/2005


3


Uredba Komisije (ES) št. 973/2005 z dne 24. junija 2005
o določitvi, v kakšnem obsegu se lahko ugodi zahtevkom za
uvozne pravice, vloženim v juniju 2005 za zamrznjeno goveje
meso, namenjeno za predelavo


4


Uredba Komisije (ES) št. 974/2005 z dne 24. junija 2005
o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki za
uvozna dovoljenja, vloženi junija 2005, za nekatere proizvode
iz prašičjega mesa
v skladu z režimom, predvidenim v
Uredbi Sveta (ES) št. 774/94 o odprtju in uvedbi
upravljanja nekaterih tarifnih kvot Skupnosti za prašičje
meso in nekatere druge kmetijske proizvode


5


Uredba Komisije (ES) št. 975/2005 z dne 24. junija 2005
o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki za
uvozna dovoljenja, vloženi junija 2005, v skladu z režimom,
predvidenim v okviru tarifnih kvot za nekatere proizvode v
sektorju prašičjega mesa
za obdobje od 1. julija do 30.
septembra 2005


7


Uredba Komisije (ES) št. 976/2005 z dne 24. junija 2005
o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz dobro
brušenega dolgozrnatega riža B
v nekatere tretje države
v okviru razpisa, izdanega v Uredbi (ES) št. 2032/2004


9


Informacija o začetku veljavnosti Dodatnega protokola k
Evropskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in
njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Bolgarijo
na drugi strani zaradi pristopa Češke republike, Republike
Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve,
Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike
Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji


14


Odločba Komisije z dne 24. junija 2005 o zaključku postopka
preverjanja v zvezi s piratstvom posnetih nosilcev zvoka Skupnosti
na Tajskem
in njegovih učinkih na trgovino Skupnosti s
posnetimi nosilci zvoka


32
Povezave:Uradni
list Evropske unije
:


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukaj

(*) Primer iz TARIC-a:


Uvoz svežih sliv s porekolom iz Bosne in Hercegovine.


Bosna in Hercegovina ima v skladu z Uredbo
Komisije (ES) št. 750/2005
z dne 18. maja 2005 o
nomenklaturi držav in ozemelj za statistiko zunanje trgovine
Skupnosti in statistiko trgovine med državami članicami, številčno
oznako 093. V polju, kjer so navedene oznake za tretje države, šifre
093 ni navedene. Za države, ki niso posebej navedene, uporabljamo
pavšalne uvozne vrednosti pod šifro 999.Prikaz v modulu TARIC:Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih