TRINET

Carinske novosti iz Uradnega lista EU št. L170, iz 1. julija 2005
Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 48,
1.7.2005


  • L170 (zakonodaja)


Uredba Komisije (ES) št. 999/2005 z dne 30. junija 2005
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1


Uredba Komisije (ES) št. 1000/2005 z dne 30. junija 2005
o določitvi izvoznih nadomestil za proizvode, predelane iz žit
in riža


3


Uredba Komisije (ES) št. 1001/2005 z dne 30. junija 2005
o določitvi proizvodnih nadomestil za žita


6


->! Uredba Komisije (ES) št. 1004/2005 z dne 30.
junija 2005 o določitvi podrobnih pravil za uvedbo in upravljanje
tarifnih kvot za proizvode iz sladkorja s poreklom iz Albanije,
Bosne in Hercegovine ter Srbije, Črne gore in Kosova, kot je
določeno v Uredbi Sveta (ES) št. 2007/2000


18


Uredba Komisije (ES) št. 1005/2005 z dne 30. junija 2005
o določitvi izpeljanih intervencijskih cen za beli sladkor za
tržno leto 2005/2006


25


Uredba Komisije (ES) št. 1006/2005 z dne 30. junija 2005
o spremembi Uredbe (ES) št. 1549/2004 o odstopanju od
Uredbe Sveta (ES) št. 1785/2003 v delu, ki se nanaša
na uvozni režim za riž, in o določitvi posebnih prehodnih
pravil za uvoz riža


26


Uredba Komisije (ES) št. 1007/2005 z dne 30. junija 2005
o določitvi uvoznih dajatev za nekatere vrste oluščenega
riža
od 1. marca 2005 dalje


29


Uredba Komisije (ES) št. 1008/2005 z dne 30. junija 2005
o spremembi Uredbe (ES) št. 2771/1999 o podrobnih pravilih
za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede
intervencije na trgu masla in smetane


30


Uredba Komisije (ES) št. 1009/2005 z dne 30. junija 2005
o spremembi Uredbe (ES) št. 2799/1999 o določitvi podrobnih
pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede
dodeljevanja pomoči za posneto mleko in posneto mleko v prahu, ki
je namenjeno za krmo za živali, in o prodaji takšnega
posnetega mleka v prahu


31


Uredba Komisije (ES) št. 1010/2005 z dne 30. junija
2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 628/2005 o uvedbi začasne
protidampinške dajatve na uvoz gojenega lososa s poreklom
iz Norveške


32


Uredba Komisije (ES) št. 1011/2005 z dne 30. junija 2005
o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za
nekatere proizvode v sektorju sladkorja
za tržno leto 2005/06


35


Uredba Komisije (ES) št. 1012/2005 z dne 30. junija 2005
o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za
melaso v sektorju sladkorja
, v uporabi od 1. julija 2005


37


Uredba Komisije (ES) št. 1013/2005 z dne 30. junija 2005
o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor
brez nadaljnje predelave


39


Uredba Komisije (ES) št. 1014/2005 z dne 30. junija 2005
o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge
sladkorne proizvode, izvožene v naravnem stanju


41


Uredba Komisije (ES) št. 1015/2005 z dne 30. junija 2005
o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v nekatere tretje države za 31. delni razpis, izdan
v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št.
1327/2004


44


Uredba Komisije (ES) št. 1017/2005 z dne 30. junija 2005
o določitvi uvoznih dajatev za žita, ki se uporabljajo od
1. julija 2005


46


Uredba Komisije (ES) št. 1018/2005 z dne 30. junija 2005
o omejitvi roka veljavnosti izvoznih dovoljenj za nekatere
predelane proizvode iz žit


49


Uredba Komisije (ES) št. 1019/2005 z dne 30. junija 2005
o določitvi cene neprečiščenega bombaža na svetovnem trgu


51


Uredba Komisije (ES) št. 1020/2005 z dne 30. junija 2005
o določitvi stopenj nadomestil, ki se uporabljajo za nekatere
proizvode iz žita in riža, izvožene v obliki blaga
, ki ni
zajeto v Prilogi I k Pogodbi


52


Uredba Komisije (ES) št. 1021/2005 z dne 30. junija 2005
o določitvi stopenj nadomestil za nekatere mlečne izdelke,
izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi


56


Uredba Komisije (ES) št. 1022/2005 z dne 30. junija 2005
o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
sektorja sladkorja
, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi
I k Pogodbi


59


Uredba Komisije (ES) št. 1023/2005 z dne 30. junija 2005
o določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo v
okviru stalnega javnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št.
581/2004


61


Uredba Komisije (ES) št. 1024/2005 z dne 30. junija 2005
o določitvi največjega izvoznega nadomestila za posneto mleko v
prahu
v okviru stalnega razpisa, določenega v Uredbi (ES) št.
582/2004


63


Uredba Komisije (ES) št. 1025/2005 z dne 30. junija 2005
o določitvi izvoznih nadomestil za žita, pšenično in
rženo moko ter za drobljenec in zdrob


64


Uredba Komisije (ES) št. 1026/2005 z dne 30. junija 2005
o določitvi največjega znižanja uvozne dajatve za koruzo v
okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 868/2005


66


Sklep sveta z dne 21. junija 2005 o sklenitvi Sporazuma v
obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Združenimi
državami Amerike v zvezi z metodo
izračuna dajatev na
oluščen riž
in o spremembah Sklepov 2004/617/ES,
2004/618/ES in 2004/619/ES


67


Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in
Združenimi državami Amerike v zvezi z metodo izračuna dajatev na
oluščen riž


69
Povezave:Uradni
list Evropske unije
:


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih