TRINET

Carinske novosti iz Uradnega lista EU št. L172, iz 5. julija 2005
Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 48,
2.7.2005


  • L172 (zakonodaja)


Uredba Komisije (ES) št. 1040/2005 z dne 4. julija 2005
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne
cene nekaterega sadja in zelenjave


2


! -> Uredba Komisije (ES) št. 1043/2005 z dne 30.
junija 2005 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 glede
sistema dodeljevanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske
proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi,
in meril za določanje višine teh nadomestil


24


!-> Uredba Komisije (ES) št. 1045/2005 z dne 4.
julija 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 2760/98 o izvajanju
programa o čezmejnem sodelovanju v okviru programa PHARE


78


!-> Uredba Komisije (ES) št. 1046/2005 z dne 4.
julija 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 958/2003 o
podrobnih pravilih za uporabo Sklepa Sveta 2003/286/ES glede
koncesij v obliki tarifnih kvot Skupnosti za nekatere žitne
proizvode s poreklom iz Republike Bolgarije in o spremembi Uredbe
(ES) št. 2809/2000


79


Uredba Komisije (ES) št. 1047/2005 z dne 4. julija 2005
o določitvi proizvodnih in uvoznih cen Skupnosti za nageljne in
vrtnice z namenom uporabe uvoznega režima za nekatere cvetličarske
proizvode s poreklom iz Jordanije


81
Povezave:Uradni
list Evropske unije
:


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih