TRINET

Carinske novosti iz Uradnega lista EU št. L184 iz 15. julija 2005
Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 48,
15.7.2005


  • L184 (zakonodaja)


!-> Uredba Sveta (ES) št. 1113/2005 z dne 12.
julija 2005 o prenehanju pregleda za novega izvoznika iz Uredbe
(ES) št. 1995/2000 o uvedbi dokončnih protidampinških
dajatev na uvoz sečnine in amonijevega nitrata (SAN) s poreklom
med drugim iz Alžirije


10


Uredba Komisije (ES) št. 1114/2005 z dne 14. julija 2005
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


13


Uredba Komisije (ES) št. 1115/2005 z dne 14. julija 2005
o izdaji uvoznih dovoljenj za določene konzervirane gobe,
uvožene v okviru avtonomne tarifne kvote
, odprte z Uredbo (ES)
št. 1035/2005


15


Uredba Komisije (ES) št. 1116/2005 z dne 14. julija 2005
o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne proizvode


16


Uredba Komisije (ES) št. 1118/2005 z dne 14. julija 2005
o določitvi največjega izvoznega nadomestila za posneto mleko v
prahu
v okviru stalnega razpisa, določenega v Uredbi (ES) št.
582/2004


26


Uredba Komisije (ES) št. 1120/2005 z dne 14. julija 2005
o Uredba Komisije (ES) št. 1115/2005 z dne 14. julija
2005 o izdaji uvoznih dovoljenj za določene konzervirane gobe,
uvožene v okviru avtonomne tarifne kvote,
ki ni zajeto v
Prilogi I k Pogodb


28


Uredba Komisije (ES) št. 1122/2005 z dne 14. julija 2005
o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih
dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki jih
določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto 2005/2006


31


Uredba Komisije (ES) št. 1123/2005 z dne 14. julija 2005
o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za
melaso v sektorju sladkorja
, v uporabi od 15. julija 2005


33


Uredba Komisije (ES) št. 1124/2005 z dne 14. julija 2005
o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor brez nadaljnje predelave


35


Uredba Komisije (ES) št. 1125/2005 z dne 14. julija 2005
o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja v nekatere tretje države
za 32. delni razpis, izdan
v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št.
1327/2004


37


Uredba Komisije (ES) št. 1126/2005 z dne 14. julija 2005
o določitvi koeficienta znižanja, ki se uporabi v okviru
tarifne kvote za koruzo
, odprte z Uredbo (ES) št.
573/2003


38


Uredba Komisije (ES) št. 1127/2005 z dne 14. julija 2005
o določitvi koeficienta znižanja, ki se uporabi v okviru
tarifne kvote za pšenico
, odprte z Uredbo (ES) št.
573/2003


39


Uredba Komisije (ES) št. 1128/2005 z dne 14. julija 2005
o določitvi koeficienta znižanja, ki se uporabi v okviru
tarifne kvote za koruzo
, odprte z Uredbo (ES) št.
958/2003


40


Uredba Komisije (ES) št. 1129/2005 z dne 14. julija 2005
o določitvi koeficienta znižanja, ki se uporabi v okviru
tarifne kvote za navadno pšenico
, odprte z Uredbo (ES)
št. 958/2003


41


Uredba Komisije (ES) št. 1130/2005 z dne 14. julija 2005
o izdaji uvoznih dovoljenj za česen, uvožen v okviru avtonomne
tarifne kvote
, odprte z Uredbo (ES) št. 1034/2005


42


Uredba Komisije (ES) št. 1131/2005 z dne 14. julija 2005
o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz žit in
riža, izvožene kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi


43


Uredba Komisije (ES) št. 1132/2005 z dne 14. julija 2005
o določitvi izvoznih nadomestil za proizvode, predelane iz žit
in riža


47


Uredba Komisije (ES) št. 1133/2005 z dne 14. julija 2005
o določitvi izvoznih nadomestil za žita, pšenično in
rženo moko ter za drobljenec in zdrob


50


Uredba Komisije (ES) št. 1134/2005 z dne 14. julija 2005
o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za navadno
pšenico
v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES)
št. 1059/2005


52


Uredba Komisije (ES) št. 1135/2005 z dne 14. julija 2005
v zvezi s ponudbami za izvoz ječmena, predloženimi v okviru
razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 1058/2005


53


Uredba Komisije (ES) št. 1136/2005 z dne 14. julija 2005
o določitvi največjega znižanja uvozne dajatve za koruzo v
okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 868/2005


54


Odločba Komisije z dne 13. julija 2005 o spremembi Odločbe
96/355/ES o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov
in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Senegala
glede
pristojnega organa in vzorca zdravstvenega spričevala
(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 2651) (1)


64


Odločba Komisije z dne 14. julija 2005 o spremembi Odločbe
99/120/ES zaradi vključitve obrata v Albaniji na začasne
sezname obratov v tretjih državah, iz katerih smejo države članice
uvažati živalska čreva
(notificirano pod dokumentarno številko
K(2005) 2657) (1)


68(1) Besedilo velja za EGPPovezave:Uradni
list Evropske unije
:


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih