TRINET

Carinske novosti iz Uradnega lista EU št. L199, iz 29.julija 2005
Carinske novosti iz Uradnih listov Evropske unije, zvezek 48,
28.7.2005


Stran  • L199 (zakonodaja)


Uredba Sveta (ES) št. 1212/2005 z dne 25.julija
2005 o uvedbi dokončnih protidampinških dajatev na uvoz
nekaterih ulitkov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske


1


Uredba Komisije (ES) št. 1213/2005 z dne
28.julija 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


28


Uredba Komisije (ES) št. 1217/2005 z dne
28.julija 2005 o določitvi podrobnih pravil za uporabo tarifnih
kvot za nekatero živo govedo s poreklom iz Bolgarije, kot določa
Sklep Sveta 2003/286/ES


33


Uredba Komisije (ES) št. 1218/2005 z dne
28.julija 2005 o določitvi podrobnih pravil za uporabo uvozne
tarifne kvote za živo govedo s težo, ki presega 160 kg in s
poreklom iz Švice, določenih z Uredbo Sveta (ES) št.
1182/2005


39


Uredba Komisije (ES) št. 1220/2005 z dne
28.julija 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 1279/98 glede
nekaterih tarifnih kvot za proizvode iz govejega in telečjega mesa
s poreklom iz Bolgarije


47


Uredba Komisije (ES) št. 1221/2005 z dne 28.julija 2005
o določitvi stopenj nadomestil za nekatere mlečne proizvode,
izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi


51


Uredba Komisije (ES) št. 1222/2005 z dne 28.julija 2005
o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz žit in
riža, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi


54


Uredba Komisije (ES) št. 1223/2005 z dne 28.julija 2005
o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz sektorja
sladkorja, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi


58


Uredba Komisije (ES) št. 1224/2005 z dne 28.julija 2005
o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne proizvode


60


Uredba Komisije (ES) št. 1225/2005 z dne 28.julija 2005
o določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo v okviru
stalnega javnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št.
581/2004


68


Uredba Komisije (ES) št. 1226/2005 z dne 28.julija 2005
o določitvi največjega izvoznega nadomestila za posneto mleko v
prahu v okviru stalnega razpisa, določenega v Uredbi (ES) št.
582/2004


70


Uredba Komisije (ES) št. 1227/2005 z dne 28.julija
2005 o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev
za melaso v sektorju sladkorja, v uporabi od 29.julija 2005


71


Uredba Komisije (ES) št. 1228/2005 z dne 28.julija 2005
o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor
brez nadaljnje predelave


73


Uredba Komisije (ES) št. 1229/2005 z dne 28.julija 2005
o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge
sladkorne proizvode, izvožene v naravnem stanju


75


Uredba Komisije (ES) št. 1230/2005 z dne 28.julija 2005
o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja v nekatere tretje države za 33. delni razpis, izdan v
okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št.
1327/2004


78


Uredba Komisije (ES) št. 1231/2005 z dne 28.julija 2005
o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja v nekatere tretje države za 1. delni razpis, izdan v
okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št.
1138/2005


79


Uredba Komisije (ES) št. 1232/2005 z dne 28.julija
2005 o določitvi največjega znižanja uvozne dajatve za koruzo v
okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 868/2005


80


Uredba Komisije (ES) št. 1233/2005 z dne 28.julija 2005
o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za navadno
pšenico v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št.
1059/2005


81


Uredba Komisije (ES) št. 1235/2005 z dne 28.julija 2005
o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za ječmen v
okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št.1058/2005


83
Povezave:Uradni
list Evropske unije
:


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukaj

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih