TRINET

Carinske novosti iz Uradnega lista EU št. L200, iz 30.julija 2005


Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 48,
30.7.2005


  • L200 (zakonodaja)


->! Uredba Sveta (ES) št. 1236/2005 z dne 27.
junija 2005 o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko
uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo
okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje


1


Uredba Komisije (ES) št. 1237/2005 z dne 29. julija 2005
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne
cene nekaterega sadja in zelenjave


20


->! Uredba Komisije (ES) št. 1238/2005 z dne 28.
julija 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 85/2004 o določitvi
tržnega standarda za jabolka


22


->! Uredba Komisije (ES) št. 1239/2005 z dne 29.
julija 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 581/2004 o odprtju
stalnega razpisa za izvozna nadomestila glede nekaterih vrst masla
in Uredbe (ES) št. 582/2004 o razpisu stalnega javnega
razpisa za izvozna nadomestila za posneto mleko v prahu


32


->! Uredba Komisije (ES) št. 1240/2005 z dne 29.
julija 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 1279/98 glede
nekaterih tarifnih kvot za proizvode iz govejega in telečjega mesa
s poreklom iz Romunije


34


Uredba Komisije (ES) št. 1241/2005 z dne 29. julija 2005
o določitvi podrobnih pravil za uporabo tarifnih kvot za nekatero
živo govedo s poreklom iz Romunije, kot določa Sklep Sveta
2003/18/ES


38


Uredba Komisije (ES) št. 1249/2005 z dne 29. julija 2005
o določitvi korekcijskega zneska za izvozno nadomestilo za žita


54


Uredba Komisije (ES) št. 1250/2005 z dne 29. julija 2005
o določitvi izvoznih nadomestil za slad


56


Uredba Komisije (ES) št. 1251/2005 z dne 29. julija 2005
o določitvi korekcijskega zneska za nadomestilo za slad


58


Uredba Komisije (ES) št. 1252/2005 z dne 29. julija 2005
o določitvi izvoznih nadomestil za krmne mešanice na osnovi
žit


60


Uredba Komisije (ES) št. 1253/2005 z dne 29. julija 2005
o določitvi nadomestil za proizvode v sektorjih žit in riža,
dobavljene v okviru ukrepov Skupnosti in nacionalnih ukrepov za
pomoč v hrani


62


Uredba Komisije (ES) št. 1254/2005 z dne 29. julija 2005
o določitvi proizvodnega nadomestila za beli sladkor, ki se
uporablja v kemični industriji za obdobje od 1. do 31. avgusta
2005


64


Uredba Komisije (ES) št. 1255/2005 z dne 29. julija 2005
o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki za
uvozna dovoljenja, vloženi julija 2005 za nekatere mlečne
proizvode v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št.
2535/2001


65


Uredba Komisije (ES) št. 1256/2005 z dne 29. julija 2005
o določitvi uvoznih dajatev za žita, ki se uporabljajo od 1.
avgusta 2005


68


Uredba Komisije (ES) št. 1257/2005 z dne 29. julija 2005
o izdaji izvoznih dovoljenj sistema B za sadje in zelenjavo
(breskve)


71


->! Uredba Komisije (ES) št. 1259/2005 z dne 27.
julija 2005 o uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz
vinske kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske


73  • Svet


Informacija o začetku veljavnosti Dodatnega protokola k
Evropskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in
njihovimi državami članicami, na eni strani, in Romunijo, na drugi
strani, zaradi pristopa Češke republike, Republike
Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve,
Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike
Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji


91  • Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski
    uniji


->! Sklep Sveta 2005/592/SZVP z dne 29. julija 2005 o
izvajanju Skupnega stališča 2004/161/SZVP o podaljšanju
omejevalnih ukrepov proti Zimbabveju


98
Povezave:Uradni
list Evropske unije
:


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih