TRINET

Carinske novosti iz Uradnega lista EU št. L203, iz 4. avgusta 2005Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 48,
4.8.2005


  • L203 (zakonodaja)


Uredba Komisije (ES) št. 1280/2005 z dne 3. avgusta 2005
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne
cene nekaterega sadja in zelenjave


1


->! Uredba Komisije (ES) št. 1282/2005 z dne 3.
avgusta 2005 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2000 o
upoštevanju uredb Komisije (ES) št. 1789/2003 in
(ES) št. 1810/2004 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta
(EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter
skupni carinski tarifi


6


Uredba Komisije (ES) št. 1284/2005 z dne 3. avgusta 2005
o izdaji uvoznih dovoljenj za trsni sladkor v okviru nekaterih
tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov


9


Uredba Komisije (ES) št. 1285/2005 z dne 3. avgusta
2005 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2368/2002 o
izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley za mednarodno
trgovino s surovimi diamanti


12  • Popravki


Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1255/2005 z dne 29.
julija 2005 o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo
zahtevki za uvozna dovoljenja, vloženi julija 2005 za nekatere
mlečne proizvode v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št.
2535/2001 (UL L 200, 30.7.2005)


23
Povezave:Uradni
list Evropske unije
:


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih