TRINET

Carinske novosti iz Uradnega lista EU št. L208 / 29.7.2006Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49
  • L208 (zakonodaja) –
    29.7.2006
Uredba Komisije (ES) št. 1155/2006 z dne 28. julija 2006
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 1164/2006 z dne 28. julija 2006
o določitvi izvoznih nadomestil za krmne mešanice na
osnovi žit25Sklep Sveta z dne 17. julija 2006 o odnosih med Evropsko
skupnostjo na eni strani ter Grenlandijo in Kraljevino Dansko na
drugi strani28Skupna izjava Evropske skupnosti na eni strani ter lokalne
vlade Grenlandije in Vlade Danske na drugi strani o partnerstvu
med Evropsko skupnostjo in Grenlandijo (1)32
  • C178 (informacije in objave)
Združeni zadevi C-317/04 in C-318/04: Sodba Sodišča
(veliki senat) z dne 30. maja 2006 — Evropski parlament
proti Svetu Evropske unije (Varstvo posameznikov pri obdelavi
osebnih podatkov — Letalski promet — Sklep 2004/496/ES
— Sporazum med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami
Amerike — Evidence imen letalskih potnikov, posredovane
Uradu za carinsko in mejno zaščito Združenih držav Amerike

— Direktiva 95/46/ES — Člen 25 — Tretje države —
Odločba 2004/535/ES — Ustrezno varstvo osebnih podatkov)1Zadeva C-196/05: Sodba Sodišča (šesti senat) z
dne 8. junija 2006 (Predlog za sprejetje predhodne odločbe
Finanzgericht München — Nemčija) — Sachsenmilch
AG proti Oberfinanzdirektion Nürnberg (Skupna carinska
tarifa — Tarifna uvrstitev — Kombinirana nomenklatura
— Tarifna podštevilka 040610 (sveži sir)

Priloga I k Uredbi (EGS) št. 2658/87, spremenjena z Uredbo
(ES) št. 1832/2002 — Tarifna uvrstitev sira
mozzarella v blokih za pico, ki je bil po proizvodnji en teden do
dva skladiščen pri nizki temperaturi)9
Uradni
list Evropske unije
:
Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih