TRINET

Carinske novosti iz Uradnega lista EU št. L210, iz 12. avgusta 2005
Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 48,
12.8.2005


  • L210 (zakonodaja)


Uredba Komisije (ES) št. 1313/2005 z dne 11. avgusta
2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1


Uredba Komisije (ES) št. 1314/2005 z dne 11. avgusta
2005 o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih
dajatev za melaso v sektorju sladkorja
, v uporabi od 12.
avgusta 2005


3


Uredba Komisije (ES) št. 1315/2005 z dne 11. avgusta
2005 o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor brez nadaljnje predelave


5


Uredba Komisije (ES) št. 1316/2005 z dne 11. avgusta
2005 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja v nekatere tretje države
za 2. delni razpis, izdan v
okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št.
1138/2005


7


->! Uredba Komisije (ES) št. 1317/2005 z dne 11.
avgusta 2005 o razpisu natečaja za dodelitev izvoznih dovoljenj A3
za sadje in zelenjavo (paradižnike, pomaranče, limone, namizno
grozdje in jabolka)


8


->! Uredba Komisije (ES) št. 1318/2005 z dne 11.
avgusta 2005 o spremembi Priloge II k Uredbi Sveta (EGS) št.
2092/91 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in
označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil


11


->! Uredba Komisije (ES) št. 1319/2005 z dne 11.
avgusta 2005 o odprtju in upravljanju avtonomne tarifne kvote za
konzervirane gobe od 1. oktobra 2005


13


Uredba Komisije (ES) št. 1320/2005 z dne 11. avgusta
2005 o odprtju in upravljanju avtonomne tarifne kvote za česen
od 1. oktobra 2005


17


Uredba Komisije (ES) št. 1323/2005 z dne 11. avgusta
2005 o spremembah izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere
druge proizvode v nespremenjenem stanju iz sektorja sladkorja
,
kot je določeno v Uredbi (ES) št. 1229/2005


23


Uredba Komisije (ES) št. 1324/2005 z dne 11. avgusta
2005 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih
uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki
jih določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto
2005/2006


25


Uredba Komisije (ES) št. 1325/2005 z dne 11. avgusta
2005 o spremembi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
sektorja sladkorja, izvožene kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi
I k Pogodbi


27


Uredba Komisije (ES) št. 1326/2005 z dne 11. avgusta
2005 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
žit in riža, izvožene kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi I k
Pogodbi


29


Uredba Komisije (ES) št. 1327/2005 z dne 11. avgusta
2005 o določitvi izvoznih nadomestil za oljčno olje


33


Uredba Komisije (ES) št. 1328/2005 z dne 11. avgusta
2005 o določitvi izvoznih nadomestil za proizvode, predelane iz
žit in riža


35


Uredba Komisije (ES) št. 1329/2005 z dne 11. avgusta
2005 o določitvi proizvodnih nadomestil za žita


38


Uredba Komisije (ES) št. 1330/2005 z dne 11. avgusta
2005 v zvezi s ponudbami za izvoz ječmena, predloženimi v
okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 1058/2005


39


Uredba Komisije (ES) št. 1331/2005 z dne 11. avgusta
2005 o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za
navadno pšenico
v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi
(ES) št. 1059/2005


40(1) Besedilo velja za EGPPovezave:Uradni
list Evropske unije
:


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih