TRINET

Carinske novosti iz Uradnega lista EU, št. L219, iz 24. avgusta 2005
Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 48,
24.8.2005


  • L219 (zakonodaja)


Uredba Komisije (ES) št. 1373/2005 z dne 23. avgusta
2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1


->! Direktiva Komisije 2005/48/ES z dne 23. avgusta 2005
o spremembi direktiv Sveta 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS
glede mejnih vrednosti ostankov nekaterih pesticidov v in na žitih
in nekaterih proizvodih živalskega in rastlinskega izvora (1)


29


->! Odločba Komisije z dne 23. avgusta 2005 o določitvi
količin metilbromida, dovoljenih za nujno uporabo v Evropski
skupnosti od 1. januarja do 31. decembra 2005 v skladu z Uredbo
(ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta o snoveh,
ki tanjšajo ozonski plašč (notificirano pod
dokumentarno številko K(2005) 468)


47(1) Besedilo velja za EGPPovezave:Uradni
list Evropske unije
:


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih