TRINET

Carinske novosti iz Uradnega lista EU št. L238 in L239 / 1.9.2006Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49
  • L238 (zakonodaja) –
    1.9.2006
Uredba Komisije (ES) št. 1295/2006 z dne 31. avgusta
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 1296/2006 z dne 31. avgusta
2006 o določitvi uvoznih dajatev za žita, ki se uporabljajo
od 1. septembra 20063Uredba Komisije (ES) št. 1297/2006 z dne 31. avgusta
2006 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih
uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki
jih določa Uredba (ES) št. 1002/2006, za tržno leto
2006/20076Uredba Komisije (ES) št. 1298/2006 z dne 31. avgusta
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor
, ki se izvaža brez nadaljnje predelave8Uredba Komisije (ES) št. 1299/2006 z dne 31. avgusta
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere
druge sladkorne proizvode
, ki se izvažajo brez nadaljnje
predelave10Uredba Komisije (ES) št. 1300/2006 z dne 31. avgusta
2006 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z
Uredbo (ES) št. 958/200612Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta
2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih
kvot za kmetijske proizvode
, ki se upravljajo s sistemom
uvoznih dovoljenj13Uredba Komisije (ES) št. 1302/2006 z dne 31. avgusta
2006 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
žit in riža, izvožene kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi I k
Pogodbi21Uredba Komisije (ES) št. 1303/2006 z dne 31. avgusta
2006 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
sektorja sladkorja, izvožene kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi
I k Pogodbi25Uredba Komisije (ES) št. 1304/2006 z dne 31. avgusta
2006 o določitvi največjega znižanja uvozne dajatve za sirek v
okviru natečaja
, razpisanega v Uredbi (ES) št.
1059/200627Uredba Komisije (ES) št. 1305/2006 z dne 31. avgusta
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za proizvode, predelane iz
žit in riža28Uredba Komisije (ES) št. 1306/2006 z dne 31. avgusta
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za krmne mešanice
na osnovi žit31Uredba Komisije (ES) št. 1307/2006 z dne 31. avgusta
2006 o določitvi proizvodnih nadomestil za žita33Uredba Komisije (ES) št. 1308/2006 z dne 31. avgusta
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za žita, pšenično
in rženo moko ter za drobljenec in zdrob34Uredba Komisije (ES) št. 1309/2006 z dne 31. avgusta
2006 o določitvi korekcijskega zneska za izvozno nadomestilo za
žita36Uredba Komisije (ES) št. 1310/2006 z dne 31. avgusta
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za slad38Uredba Komisije (ES) št. 1311/2006 z dne 31. avgusta
2006 o določitvi korekcijskega zneska za nadomestilo za slad40Uredba Komisije (ES) št. 1312/2006 z dne 31. avgusta
2006 o določitvi nadomestil za proizvode v sektorjih žit in
riža
, dobavljene v okviru ukrepov Skupnosti in nacionalnih
ukrepov za pomoč v hrani42Uredba Komisije (ES) št. 1313/2006 z dne 31. avgusta
2006 v zvezi s ponudbami za izvoz navadne pšenice,
predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št.
936/200644
  • L239 (zakonodaja) – 1.9.2006
Sklep Sveta z dne 12. junija 2006 o podpisu in sklenitvi
Začasnega sporazuma o trgovini in trgovinskih zadevah med
Evropsko skupnostjo na eni strani in Republiko Albanijo na drugi
strani1Začasni sporazum o trgovini in trgovinskih zadevah med
Evropsko skupnostjo na eni strani in Republiko Albanijo na drugi
strani2Protokol 1 o izdelkih iz železa in jekla (Protokol 1 SPS)74Protokol 2 o trgovini med Albanijo in Skupnostjo na področju
predelanih kmetijskih proizvodov (Protokol 2 SPS)76Protokol 3 o vzajemnih preferencialnih koncesijah za
določena vina
, vzajemnem priznavanju, zaščiti in
nadzoru imen vin, žganih pijač in aromatiziranih vin (Protokol 3
SPS)106Protokol 4 o opredelitvi pojma izdelki s poreklom in načinih
upravnega sodelovanja
(Protokol 4 SPS)160Protokol 5 o medsebojni upravni pomoči v carinskih zadevah
(Protokol 6 SPS)238Sklepna listina242
Uradni
list Evropske unije
:
Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.  Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih