TRINET

Carinske novosti iz Uradnega lista EU št. L274, L275 in L277
Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 50
 • L274 (zakonodaja) – 18.10.2007
Uredba Komisije (ES) št.
1209/2007 z dne 17. oktobra 2007 o določitvi pavšalnih
uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in
zelenjave1Uredba Komisije (ES) št.
1210/2007 z dne 17. oktobra 2007 o odprtju razpisa za dodelitev
izvoznih dovoljenj A3 za sadje in zelenjavo (paradižnik,
pomaranče, limone, namizno grozdje in jabolka)3Uredba Komisije (ES) št.
1211/2007 z dne 17. oktobra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št.
883/2001 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 1493/1999 glede trgovine s tretjimi državami s
proizvodi vinskega sektorja5Uredba Komisije (ES) št.
1212/2007 z dne 17. oktobra 2007 o spremembi več uredb glede
oznak kombinirane nomenklature za nekatere cvetličarske proizvode,
sadje in zelenjavo ter nekatere proizvode iz predelanega sadja in
zelenjave7Uredba Komisije (ES) št.
1213/2007 z dne 17. oktobra 2007 o zmanjšanju zneskov
pomoči za tržno leto 2007/2008, dodeljenih proizvajalcem nekaterih
agrumov, zaradi prekoračitve mejnih količin za predelavo v
nekaterih državah članicah9Sklep Sveta z dne 25. junija 2007 o
izvrševanju pravic in obveznosti, podobnih začasnemu
članstvu v Svetovni carinski organizaciji, s strani Evropske
skupnosti11
 • C244 (informacije in
  objave) – 18.10.2007
Objava vloge na podlagi člena 6(2)
Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih
označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila40
 • L275 (zakonodaja) –
  19.10.2007
Uredba Komisije (ES) št.
1215/2007 z dne 18. oktobra 2007 o določitvi pavšalnih
uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in
zelenjave1Uredba Komisije (ES) št.
1217/2007 z dne 18. oktobra 2007 o spremembi Priloge III k Uredbi
Sveta (EGS) št. 3030/93 o skupnih pravilih za uvoz
nekaterih tekstilnih izdelkov iz tretjih držav16Uredba Komisije (ES) št.
1218/2007 z dne 18. oktobra 2007 o določitvi izvoznih
nadomestil za goveje in telečje meso19Uredba Komisije (ES) št.
1219/2007 z dne 18. oktobra 2007 o izdaji uvoznih dovoljenj na
podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca oktobra
2007 v okviru tarifnih kvot za perutninsko meso
, odprtih z
Uredbo (ES) št. 616/200723Uredba Komisije (ES) št.
1220/2007 z dne 18. oktobra 2007 o spremembi reprezentativnih
cen in višine dodatnih uvoznih dajatev za melaso v sektorju
sladkorja
, določenimi z Uredbo (ES) št. 1110/200725Uredba Komisije (ES) št.
1221/2007 z dne 18. oktobra 2007 o določitvi stopenj nadomestil
za nekatere mlečne proizvode, izvožene kot blago
, ki ni zajeto
v Prilogi I k Pogodbi27Uredba Komisije (ES) št.
1222/2007 z dne 18. oktobra 2007 o določitvi reprezentativnih
cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin

in o spremembah Uredbe (ES) št. 1484/9530Sklep št. 1/2007 Skupnega
odbora ES/Danska-Ferski otoki z dne 8. oktobra 2007 o spremembi
Protokola 4 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo na eni strani ter
vlado Danske in lokalno vlado Ferskih otokov
na drugi strani32
 • L277 (zakonodaja) –
  20.10.2007
Uredba Komisije (ES) št.
1223/2007 z dne 19. oktobra 2007 o določitvi pavšalnih
uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in
zelenjave1Uredba Komisije (ES) št.
1224/2007 z dne 19. oktobra 2007 o koeficientu dodeljevanja, ki
se uporablja za zahtevke za izvozna dovoljenja za izvoz sira v
Združene države Amerike
v letu 2008 v okviru nekaterih kvot
GATT3Uredba Komisije (ES) št.
1225/2007 z dne 19. oktobra 2007 o izdaji uvoznih dovoljenj za
česen
v podobdobju od 1. decembra 2007 do 29. februarja 20085Uredba Komisije (ES) št.
1226/2007 z dne 17. oktobra 2007 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št.
2368/2002 o izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley za
mednarodno trgovino s surovimi diamanti7Uredba Komisije (ES) št.
1228/2007 z dne 19. oktobra 2007 o zaključku preiskave v zvezi z
morebitnim izogibanjem izravnalnim ukrepom, uvedenim z Uredbo
Sveta (ES) št. 1628/2004 na uvoz nekaterih sistemov
grafitnih elektrod s poreklom iz Indije15Uredba Komisije (ES) št.
1229/2007 z dne 19. oktobra 2007 o zaključku preiskave v zvezi
z morebitnim izogibanjem protidampinškim ukrepom, uvedenim
z Uredbo Sveta (ES) št. 1629/2004 na uvoz nekaterih
sistemov grafitnih elektrod s poreklom iz Indije18Popravek Uredbe Komisije
(ES) št. 1222/2007 z dne 18. oktobra 2007 o določitvi
reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za
jajčni albumin
in o spremembah Uredbe (ES) št. 1484/95
(UL
L 275, 19.10.2007
)33
 • C246 (informacije in
  objave) – 20.10.2007
Sporočilo Komisije o končnem
odstotku porabe uvoznih kvot za riž
iz Uredbe Komisije (ES)
št. 2021/2006 v letu 200714Obvestilo o začetku protidampinškega postopka glede
uvoza nekaterih pripravljenih ali konzerviranih agrumov (mandarin
itd.) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske15

(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih