TRINET

Carinske novosti iz Uradnega lista EU št. L282 / 13.10.2006Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49
  • L282 (zakonodaja) –
    13.10.2006
Uredba Sveta (ES) št.
1515/2006 z dne 10. oktobra 2006 o razveljavitvi protidampinške
dajatve na uvoz sintetičnih rezanih vlaken iz poliestra s poreklom
iz Avstralije, Indije, Indonezije in Tajske
ter o zaključku
postopkov v zvezi s tem uvozom po pregledih zaradi izteka ukrepa v
skladu s členom 11(2) Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 in
zaključku delnega vmesnega pregleda v zvezi z uvozom s poreklom iz
Tajske v skladu s členom 11(3)1Uredba Komisije (ES) št.
1516/2006 z dne 12. oktobra 2006 o določitvi pavšalnih
uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in
zelenjave11Uredba Komisije (ES) št. 1518/2006 z dne 12. oktobra
2006 o spremembi stopenj nadomestil za nekatere mlečne izdelke,
izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi15Uredba Komisije (ES) št. 1519/2006 z dne 12. oktobra
2006 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
žit in riža
, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k
Pogodbi17Uredba Komisije (ES) št.
1520/2006 z dne 12. oktobra 2006 o spremembi reprezentativnih
cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v
sektorju sladkorja
, ki jih določa Uredba (ES) št.
1002/2006, za tržno leto 2006/200721Uredba Komisije (ES) št. 1522/2006 z dne 12. oktobra
2006 o določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo
v okviru stalnega javnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št.
581/200427Uredba Komisije (ES) št.
1523/2006 z dne 12. oktobra 2006 o določitvi izvoznih
nadomestil za proizvode, predelane iz žit in riža29Uredba Komisije (ES) št. 1525/2006 z dne 12. oktobra
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za žita, pšenično
in rženo moko ter za drobljenec in zdrob34Uredba Komisije (ES) št. 1526/2006 z dne 12. oktobra
2006 v zvezi s ponudbami za izvoz ječmena, predloženimi v
okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 935/20036Uredba Komisije (ES) št. 1527/2006 z dne 12. oktobra
2006 v zvezi s ponudbami za izvoz navadne pšenice,
predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št.
936/200637Uredba Komisije (ES) št. 1528/2006 z dne 12. oktobra
2006 v zvezi s ponudbami, prejetimi za uvoz koruze v okviru
natečaja
, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1421/200638Uredba Komisije (ES) št. 1529/2006 z dne 12. oktobra
2006 o spremembah uvoznih dajatev v sektorju žit, v uporabi
od 13. oktobra 200639Uredba Komisije (ES) št. 1530/2006 z dne 12. oktobra
2006 o zavrnitvi vlog za izvozna dovoljenja za nekatere
predelane proizvode na osnovi žit42Uredba Komisije (ES) št. 1531/2006 z dne 12. oktobra
2006 o zavrnitvi vlog za izvozna dovoljenja na področju žit za
proizvode s tarifno oznako KN 10019043
  • C274 (zakonodaja) – 13.10.2006
Seznam dovoljenj za prebivanje, navedenih v členu 2(15) Uredbe
(ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15.
marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje
oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah)1Seznam nacionalnih služb, pristojnih za nadzor meje, navedenih
v členu 15(2) Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o
pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o
schengenskih mejah)17Referenčni zneski za prestop zunanjih meja, navedenih v členu
5(3) Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki
urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah)19Seznam mejnih prehodov, navedenih v členu 2(8) Uredbe (ES) št.
562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o
Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja
(Zakonik o schengenskih mejah)25Vzorčne izkaznice, ki jih ministrstva za zunanje zadeve držav
članic izdajajo pooblaščenim osebam diplomatskih misij in
konzularnih predstavništev ter njihovim družinskim članom,
kakor je navedeno v členu 19(2) Uredbe (ES) št. 562/2006
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku
Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o
schengenskih mejah)85
Uradni
list Evropske unije
:
Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih