TRINET

Carinske novosti iz Uradnega lista EU št. L282 / 13.10.2006



























































































Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49








  • L282 (zakonodaja) –
    13.10.2006




Uredba Sveta (ES) št.
1515/2006 z dne 10. oktobra 2006 o razveljavitvi protidampinške
dajatve na uvoz sintetičnih rezanih vlaken iz poliestra s poreklom
iz Avstralije, Indije, Indonezije in Tajske
ter o zaključku
postopkov v zvezi s tem uvozom po pregledih zaradi izteka ukrepa v
skladu s členom 11(2) Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 in
zaključku delnega vmesnega pregleda v zvezi z uvozom s poreklom iz
Tajske v skladu s členom 11(3)



1



Uredba Komisije (ES) št.
1516/2006 z dne 12. oktobra 2006 o določitvi pavšalnih
uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in
zelenjave



11



Uredba Komisije (ES) št. 1518/2006 z dne 12. oktobra
2006 o spremembi stopenj nadomestil za nekatere mlečne izdelke,
izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi



15



Uredba Komisije (ES) št. 1519/2006 z dne 12. oktobra
2006 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
žit in riža
, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k
Pogodbi



17



Uredba Komisije (ES) št.
1520/2006 z dne 12. oktobra 2006 o spremembi reprezentativnih
cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v
sektorju sladkorja
, ki jih določa Uredba (ES) št.
1002/2006, za tržno leto 2006/2007



21



Uredba Komisije (ES) št. 1522/2006 z dne 12. oktobra
2006 o določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo
v okviru stalnega javnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št.
581/2004



27



Uredba Komisije (ES) št.
1523/2006 z dne 12. oktobra 2006 o določitvi izvoznih
nadomestil za proizvode, predelane iz žit in riža



29



Uredba Komisije (ES) št. 1525/2006 z dne 12. oktobra
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za žita, pšenično
in rženo moko ter za drobljenec in zdrob



34



Uredba Komisije (ES) št. 1526/2006 z dne 12. oktobra
2006 v zvezi s ponudbami za izvoz ječmena, predloženimi v
okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 935/200



36



Uredba Komisije (ES) št. 1527/2006 z dne 12. oktobra
2006 v zvezi s ponudbami za izvoz navadne pšenice,
predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št.
936/2006



37



Uredba Komisije (ES) št. 1528/2006 z dne 12. oktobra
2006 v zvezi s ponudbami, prejetimi za uvoz koruze v okviru
natečaja
, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1421/2006



38



Uredba Komisije (ES) št. 1529/2006 z dne 12. oktobra
2006 o spremembah uvoznih dajatev v sektorju žit, v uporabi
od 13. oktobra 2006



39



Uredba Komisije (ES) št. 1530/2006 z dne 12. oktobra
2006 o zavrnitvi vlog za izvozna dovoljenja za nekatere
predelane proizvode na osnovi žit



42



Uredba Komisije (ES) št. 1531/2006 z dne 12. oktobra
2006 o zavrnitvi vlog za izvozna dovoljenja na področju žit za
proizvode s tarifno oznako KN 100190



43




  • C274 (zakonodaja) – 13.10.2006




Seznam dovoljenj za prebivanje, navedenih v členu 2(15) Uredbe
(ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15.
marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje
oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah)



1



Seznam nacionalnih služb, pristojnih za nadzor meje, navedenih
v členu 15(2) Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o
pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o
schengenskih mejah)



17



Referenčni zneski za prestop zunanjih meja, navedenih v členu
5(3) Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki
urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah)



19



Seznam mejnih prehodov, navedenih v členu 2(8) Uredbe (ES) št.
562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o
Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja
(Zakonik o schengenskih mejah)



25



Vzorčne izkaznice, ki jih ministrstva za zunanje zadeve držav
članic izdajajo pooblaščenim osebam diplomatskih misij in
konzularnih predstavništev ter njihovim družinskim članom,
kakor je navedeno v členu 19(2) Uredbe (ES) št. 562/2006
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku
Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o
schengenskih mejah)



85








Uradni
list Evropske unije
:




Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukaj







Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih