TRINET

Carinske novosti iz Uradnega lista EU št. L302, iz 19.11.2005
Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 48


  • L302 (zakonodaja) – 19.11.2005


->! Uredba Sveta (ES) št. 1890/2005 z dne 14.
novembra 2005 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in
dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih
pritrdilnih elementov in njihovih delov s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske, Indonezije, Tajvana, Tajske in Vietnama ter o
zaključku postopka glede uvoza nekaterih pritrdilnih elementov iz
nerjavnega jekla in njihovih delov s poreklom iz Malezije in
Filipinov


1


->! Uredba Sveta (ES) št. 1891/2005 z dne 14.
novembra 2005 o spremembi Uredbe (EGS) št. 3068/92 o uvedbi
dokončne protidampinške dajatve pri uvozu kalijevega
klorida s poreklom iz Belorusije, Rusije ali Ukrajine


14


->! Uredba Sveta (ES) št. 1892/2005 z dne 14.
novembra 2005 o zaključku delnega vmesnega pregleda
protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz koles s
poreklom iz Ljudske republike Kitajske


22


Uredba Komisije (ES) št. 1893/2005 z dne 18. novembra
2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


24


Direktiva Komisije 2005/79/ES z dne 18. novembra 2005 o
spremembi Direktive 2002/72/ES o polimernih materialih in
izdelkih, namenjenih za stik z živili (1)


35


Sklep Sveta z dne 14. novembra 2005 o sklenitvi Mednarodnega
sporazuma o oljčnem olju in namiznih oljkah
iz leta 2005


46


Mednarodni sporazum o oljčnem olju in namiznih oljkah iz
leta 2005


47


->! Informacija o začetku veljavnosti Dodatnega protokola
k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi
državami članicami na eni in Republiko Čile na drugi strani,
zaradi upoštevanja pristopa Češke republike,
Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike
Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske,
Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji


68


->! Odločba Komisije z dne 17. oktobra 2005 o sprejetju
zavez, ponujenih v zvezi s protidampinškim postopkom glede
uvoza kalijevega klorida s poreklom iz Ruske federacije


79(1) Besedilo velja za EGPPovezave:Uradni
list Evropske unije
:


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih