TRINET

Carinske novosti iz Uradnega lista EU št. L321 in L322Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49
  • L321 (zakonodaja) –
    21.11.2006
Uredba Komisije (ES) št. 1709/2006 z dne 20. novembra
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 1710/2006 z dne 20. novembra
2006 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih
uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki
jih določa Uredba (ES) št. 1002/2006, za tržno leto
2006/20073Uredba Komisije (ES) št. 1711/2006 z dne 20. novembra
2006 o spremembi uredb (ES) št. 462/2003 in (ES) št.
1556/2006 glede vložitve zahtevkov za uvozna dovoljenja v
sektorju za prašičje meso
za prvo četrtletje leta 20075Uredba Komisije (ES) št. 1712/2006 z dne 20. novembra
2006 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 747/2001 glede
tarifnih kvot Skupnosti za nekatere kmetijske proizvode s
poreklom iz Turčije7Uredba Komisije (ES) št. 1713/2006 z dne 20. novembra
2006 o odpravi predfinanciranja izvoznih nadomestil za kmetijske
proizvode11
  • L322 (zakonodaja) – 22.11.2006
Uredba Komisije (ES) št. 1721/2006 z dne 21. novembra
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 1722/2006 z dne 21. novembra
2006 o spremembi uredb (ES) št. 1431/94, (ES) št.
2497/96, (ES) št. 1396/98, (ES) št. 701/2003 in (ES)
št. 593/2004 glede vložitve zahtevkov za uvozna
dovoljenja v sektorju za perutninsko meso in jajca za prvo
trimesečje leta 20073Sklep št. 2/2006 Pridružitvenega sveta EU-Čile z dne 16.
oktobra 2006 o spremembah Priloge I k Sporazumu o pridružitvi
med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni
strani in Republiko Čile na drugi strani, zaradi upoštevanja
konsolidacije tarifnih preferencialov odobrenih Čilu v okviru
sheme splošnih tarifnih preferencialov Skupnosti (STP)5Skupno Stališče Sveta 2006/795/SZVP z dne 20. novembra
2006 o omejitvenih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki
Koreji32
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unije


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih