TRINET

Carinske novosti iz Uradnih lista EU, št. L218 in C206E, iz 23. avgusta 2005Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 48,
23.8.2005


  • L218 (zakonodaja)


Uredba Komisije (ES) št. 1369/2005 z dne 22. avgusta
2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1


->! Uredba Komisije (ES) št. 1370/2005 z dne 22.
avgusta 2005 o začetku pregleda uredb Sveta (ES) št.
1975/2004 in (ES) št. 1976/2004 o razširitvi
dokončnih protidampinških in izravnalnih dajatev na uvoz
filma polietilentereftalata (PET), med drugim s poreklom iz
Indije, na uvoz zadevnega izdelka, med drugim poslanega iz
Izraela, da se za določenega izraelskega izvoznika ugotovijo
možnosti odobritve izvzetja iz teh ukrepov ob odpravi
protidampinških dajatev pri uvozu in uvedbi prijave uvoza
zadevnega izvoznika


3  • C206 E (informacije in objave)


Skupno stališče Sveta (ES) št. 28/2005 z dne 24.
junija 2005, ki ga je sprejel Svet v skladu s postopkom, določenim
v členu 251 Pogodbe o ustanovitvi Evropske Skupnosti, z namenom
sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pošiljkah
odpadkov


1(1) Besedilo velja za EGPPovezave:Uradni
list Evropske unije
:


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih