TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU od št. L033 do L037


Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 50
  • L033 (zakonodaja) – 7.2.2007
Uredba Komisije (ES) št. 111/2007 z dne 6. februarja
2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 112/2007 z dne 6. februarja
2007 o določitvi, da nekatere meje za izdajo uvoznih dovoljenj
za proizvode iz sektorja sladkorja v okviru tarifnih kvot in
preferencialnih sporazumov
niso več dosežene3
  • L034 (zakonodaja) – 7.2.2007
Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1984/2006 z dne 20.
decembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 2535/2001 o
podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št.
1255/1999 glede uvoznega režima za mleko in mlečne proizvode
ter o odprtju tarifnih kvot ( UL L 387, 29.12.2006)3Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1985/2006 z dne 22.
decembra 2006 o določitvi podrobnih pravil za izračunavanje
pomoči, ki jo države članice odobrijo organizacijam proizvajalcem
v sektorju za ribištvo in ribogojstvo
(kodificirana
različica) ( UL L 387, 29.12.2006)11
  • L035 (zakonodaja) – 8.2.2007
Uredba Komisije (ES) št. 113/2007 z dne 7. februarja
2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 114/2007 z dne 7. februarja
2007 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih
uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki
jih določa Uredba (ES) št. 1002/2006, za tržno leto
2006/20073Uredba Komisije (ES) št. 117/2007 z dne 7. februarja
2007 o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega
mesa in jajc ter za jajčni albumin
in o spremembah Uredbe (ES)
št. 1484/959
  • L036 (zakonodaja) – 8.2.2007
Popravek Sklepa št. 1/2006 (2006/1001/ES)
Pridružitvenega sveta ES–BOLGARIJA z dne 31. maja 2006 o
izboljšanju trgovinskih režimov za predelane kmetijske
proizvode iz Protokola 3
Evropskega sporazuma (UL
L 409, 30.12.2006
)34
  • L037 (zakonodaja) – 9.2.2007
Uredba Komisije (ES) št. 118/2007 z dne 8. februarja
2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 119/2007 z dne 8. februarja
2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 493/2006 o prehodnih
ukrepih v okviru reorganizacije skupne ureditve trgov v
sektorju sladkorja3Uredba Komisije (ES) št. 120/2007 z dne 8. februarja
2007 o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor
, ki se izvaža brez nadaljnje predelave5Uredba Komisije (ES) št. 121/2007 z dne 8. februarja
2007 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z
Uredbo (ES) št. 958/20067Uredba Komisije (ES) št. 122/2007 z dne 8. februarja
2007 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z
Uredbo (ES) št. 38/20078Uredba Komisije (ES) št. 123/2007 z dne 8. februarja
2007 v zvezi s ponudbami za izvoz navadne pšenice,
predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št.
936/20069
  • C027 (informacije
    in objave) – 7.2.2007
Obvestilo Komisije v zvezi z začetkom uporabe protokolov o
pravilih glede porekla, ki določajo diagonalno kumulacijo med
Skupnostjo, Alžirijo, Egiptom, Ferskimi otoki, Islandijo,
Izraelom, Jordanijo, Libanonom, Marokom, Norveško, Švico
(vključno z Lihtenštajnom), Sirijo, Tunizijo, Turčijo ter
Zahodnim bregom in Gazo20
  • C029 (informacije in objave) – 9.2.2007
Obvestilo Komisije v zvezi z začetkom uporabe protokolov o
pravilih glede porekla, ki določajo diagonalno kumulacijo med
Skupnostjo, Alžirijo, Egiptom, Ferskimi otoki, Islandijo,
Izraelom, Jordanijo, Libanonom, Marokom, Norveško, Švico
(vključno z Lihtenštajnom), Sirijo, Tunizijo, Turčijo ter
Zahodnim bregom in Gazo10
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih