TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, od št. L036 do L042

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 51
  • L036 (zakonodaja) – 9.2.2008
Uredba Komisije (ES) št. 118/2008 z dne 8. februarja
2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 119/2008 z dne 7. februarja
2008 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo


(Aparat za
odstranjevanje dlačic in nego kože, ki deluje na podlagi
tehnologije intenzivne pulzirajoče svetlobe – 8543 70 90)3
  • L037 (zakonodaja) – 12.2.2008
Uredba Komisije (ES) št. 120/2008 z dne 11. februarja
2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Informacija o začetku veljavnosti Protokola k sporazumu o
sodelovanju in carinski uniji med Evropsko gospodarsko skupnostjo
in Republiko San Marino glede sodelovanja Republike
Bolgarije in Romunije kot pogodbenic zaradi njunega pristopa k
Evropski unij
i9
  • C038 (informacije in objave) – 12.2.2008
Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature Evropskih
skupnosti


(dopolnitev
besedila za pojasnevalne opombe k 90. poglavju)1
  • L038 (zakonodaja) – 13.2.20008
Uredba Komisije (ES) št. 122/2008 z dne 12. februarja
2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1
  • L040 (zakonodaja) – 14.2.2008
Uredba Sveta (ES) št. 125/2008 z dne 12. februarja 2008
o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 3286/94 o določitvi
postopkov Skupnosti na področju skupne trgovinske politike za
zagotovitev izvrševanja pravic Skupnosti po mednarodnih
pravilih trgovanja, zlasti tistih, ki so dogovorjena v okviru
Svetovne trgovinske organizacije (STO)1Uredba Komisije (ES) št. 126/2008 z dne 13. februarja
2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave3
  • L041 (zakonodaja) – 15.2.2008
Uredba Komisije (ES) št. 128/2008 z dne 14. februarja
2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 129/2008 z dne 14. februarja
2008 o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor, ki se izvaža brez nadaljnje predelave3Uredba Komisije (ES) št. 130/2008 z dne 14. februarja
2008 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z
Uredbo (ES) št. 900/20075Uredba Komisije (ES) št. 131/2008 z dne 14. februarja
2008 o določitvi, da se v okviru stalnega javnega razpisa za
beli sladkor
, odprtega z Uredbo (ES) št. 1060/2007, ne
izbere nobena ponudba6Uredba Komisije (ES) št. 132/2008 z dne 14. februarja
2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 745/2004 o določitvi
ukrepov za uvoz proizvodov živalskega izvora za osebno porabo
(1)7Uredba Komisije (ES) št. 133/2008 z dne 14. februarja
2008 o uvozu čistopasemskih plemenskih živali vrste goveda iz
tretjih držav in dodelitvi izvoznih nadomestil zanj

(Kodificirana različica)11
  • C041 (informacije in objave) – 15.2.2008
Pojasnjevalne opombe h kombinirani nomenklaturi Evropskih
skupnosti


(na strani
101 se besedilo k tarifni številki 2309 nadomesti z
naslednjim: 2309 Izdelki, ki se uporabljajo kot krma za živali –
„Glej opombo 1 k temu poglavju….)5Obvestilo uvoznikom – Uvoz tekstilnih izdelkov iz
Bangladeša v Skupnost


(Evropska
komisija obvešča gospodarske subjekte Skupnosti, da obstaja
upravičen dvom o poreklu tekstilnih izdelkov HS, poglavji 61 in
62, iz Bangladeša, za katere se zahteva preferencialna
tarifna obravnava po splošnem sistemu preferencialov (GSP)8
  • L042 (zakonodaja) – 16.2.2008
Uredba Komisije (ES) št. 134/2008 z dne 15. februarja
2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 135/2008 z dne 15. februarja
2008 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se
uporabljajo od 16. februarja 20083Uredba Komisije (ES) št. 136/2008 z dne 15. februarja
2008 o izdaji uvoznih potrdil za olivno olje v okviru
tunizijske tarifne kvote6Uredba Komisije (ES) št. 137/2008 z dne 15. februarja
2008 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih
uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki
jih določa Uredba (ES) št. 1109/2007, za tržno leto
2007/20087Uredba Komisije (ES) št. 138/2008 z dne 15. februarja
2008 o zaključitvi delnega vmesnega pregleda protidampinških
ukrepov, ki se uporabljajo pri uvozu vezanega lesa okoumé s
poreklom iz Ljudske republike Kitajske9Uredba Komisije (ES) št. 139/2008 z dne 15. februarja
2008 o spremembi prilog I, II, III, V in VII k Uredbi Sveta (EGS)
št. 3030/93 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih
tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav11Sklep Sveta z dne 12. februarja 2008 o načelih, prednostnih
nalogah in pogojih iz Partnerstva za pristop s Hrvaško

in razveljavitvi Sklepa 2006/145/ES51Odločba Komisije z dne 7. februarja 2008 o spremembi Priloge D
k Direktivi Sveta 88/407/EGS in Odločbe Komisije 2004/639/ES o
določitvi uvoznih pogojev za uvoz semena domačega goveda
(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 409) (1)63

(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih