TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, od št. L038 do L044


Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 50
  • L038 (zakonodaja) – 10.2.2007
Uredba Komisije (ES) št.
124/2007 z dne 9. februarja 2007 o določitvi pavšalnih
uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in
zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 125/2007 z dne 9. februarja
2007 o izdaji uvoznih dovoljenj za sveže, hlajeno ali
zamrznjeno goveje meso visoke kvalitete3
  • L039 (zakonodaja) – 10.2.2007
Uredba Komisije (ES) št. 105/2007 z dne 1. februarja
2007 o spremembi prilog k Uredbi (ES) št. 1059/2003
Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju skupne
klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS)1
  • L040 (zakonodaja) – 12.2.2007
Popravek sklepa št. 2/2006
(2006/1003/ES) pridružitvenega Sveta EU-Bolgarija z dne 1.
novembra 2006 o spremembi protokola 4 o opredelitvi pojma „izdelki
s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja k evropskemu
sporazumu
( UL L 410, 30.12.2006)3
  • L041 (zakonodaja) – 13.2.2007
Uredba Komisije (ES) št. 126/2007 z dne 12. februarja
2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 127/2007 z dne 9. februarja
2007 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2368/2002 o
izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley za mednarodno
trgovino s surovimi diamanti3
  • L042 (zakonodaja) – 14.2.2007
Uredba Komisije (ES) št. 130/2007 z dne 13. februarja
2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 131/2007 z dne 13. februarja
2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 990/2006 kar zadeva
količine, ki jih zajemajo stalni javni razpisi za izvoz navadne
pšenice in ječmena iz zalog intervencijskih agencij
nekaterih držav članic3Uredba Komisije (ES) št. 133/2007 z dne 13. februarja
2007 o določitvi koeficienta dodelitve za izdajo uvoznih
dovoljenj, za katera je bilo zaprošeno od 5. do 9.
februarja 2007, za proizvode iz sladkorja v okviru tarifnih
kvot in preferencialnih sporazumov13Uredba Komisije (ES) št. 134/2007 z dne 13. februarja
2007 o določitvi izvoznih nadomestil A1 in B za sadje in zelenjavo
(paradižniki, pomaranče, limone, namizno grozdje in jabolka)16Uredba Komisije (ES) št. 135/2007 z dne 13. februarja
2007 o določitvi izvoznih nadomestil v sektorju za predelano sadje
in zelenjavo, razen tistih, dodeljenih za dodan sladkor
(začasno konzervirane češnje, olupljeni paradižniki,
konzervirane češnje, pripravljeni lešniki, nekateri
pomarančni sokovi)19Uredba Komisije (ES) št. 136/2007 z dne 13. februarja
2007 o izdaji izvoznih dovoljenj sistema B za sadje in
zelenjavo (pomaranče)21
  • L043 (zakonodaja) – 15.2.2007
Uredba Komisije (ES) št. 137/2007 z dne 14. februarja
2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 138/2007 z dne 14. februarja
2007 o določitvi obsega, v katerem se lahko odobrijo zahtevki
za uvozna dovoljenja
, vloženi januarja 2007, za nekatere
proizvode iz sektorja perutninskega mesa v okviru Uredbe
(ES) št. 1431/943Uredba Komisije (ES) št. 139/2007 z dne 14. februarja
2007 o določitvi obsega, v katerem se lahko odobrijo zahtevki
za uvozna dovoljenja
, vloženi januarja 2007, za nekatere
proizvode iz sektorja perutninskega mesa v okviru Uredbe
(ES) št. 2497/965Uredba Komisije (ES) št. 140/2007 z dne 14. februarja
2007 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih
uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki
jih določa Uredba (ES) št. 1002/2006, za tržno leto
2006/20077Uredba Komisije (ES) št. 142/2007 z dne 14. februarja
2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 1610/2006 o odstopanju od
določb Uredbe (ES) št. 327/98 in Uredbe (ES) št.
1291/2000 glede nekaterih uvoznih dovoljenj, izdanih v okviru
nekaterih tarifnih kvot za uvoz riža in lomljenega riža
za
tranšo za julij 200611
  • L044 (zakonodaja) – 15.2.2007
Popravek Uredbe Komisije (ES) št.
1936/2006 z dne 20. decembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št.
701/2003 o podrobnih predpisih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št.
2286/2002 glede režimov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih
proizvodov iz perutninskega mesa in jajc s poreklom iz afriških,
karibskih in tihomorskih držav
( UL
L 407, 30.12.2006
)60Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1937/2006 z dne 20.
decembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 2497/96 o
določitvi postopkov za uporabo sistema v sektorju perutninskega
mesa
, kakor je predviden v Pridružitvenem sporazumu in
Začasnem sporazumu med Evropsko skupnostjo in državo Izrael ( UL
L 407, 30.12.2006
)63Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1938/2006 z dne 20.
decembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 1431/94 o
določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št.
774/94 o odpiranju in določitvi upravljanja nekaterih tarifnih
kvot Skupnosti za perutninsko meso
in nekatere druge kmetijske
proizvode ( UL
L 407, 30.12.2006
)67Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1939/2006 z dne 21.
decembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 462/2003 o
določitvi podrobnih pravilih za uporabo režimov, ki se uporabljajo
za uvoz nekaterih proizvodov iz prašičjega mesa s
poreklom iz držav AKP
( UL
L 407, 30.12.2006
)73Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1940/2006 z dne 21.
decembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 1556/2006 o
določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št.
774/94 glede uvoznih režimov za prašičje meso (
UL L 407, 30.12.2006
)77
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.  Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih