TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, od št. L046 do L048


Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 50
  • L046 (zakonodaja) – 10.2.2007
Uredba Komisije (ES) št.
143/2007 z dne 15. februarja 2007 o določitvi pavšalnih
uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in
zelenjave1Uredba Komisije (ES) št.
144/2007 z dne 15. februarja 2007 o določitvi izvoznih
nadomestil za mleko in mlečne izdelke3Uredba Komisije (ES) št.
145/2007 z dne 15. februarja 2007 o določitvi največjega izvoznega
nadomestila za maslo
v okviru stalnega javnega razpisa,
predvidenega v Uredbi (ES) št. 581/20047Uredba Komisije (ES) št. 150/2007 z dne 15. februarja
2007 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere mlečne
proizvode
, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k
Pogodbi20Uredba Komisije (ES) št.
151/2007 z dne 15. februarja 2007 o določitvi uvoznih dajatev v
sektorju žit
, ki se uporabljajo od 16. februarja 200723Uredba Komisije (ES) št. 152/2007 z dne 15. februarja
2007 v zvezi s ponudbami za izvoz navadne pšenice,
predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št.
936/200626
  • L047 (zakonodaja) – 16.2.2007
Popravek Uredbe Komisije (ES) št.
1961/2006 z dne 20. decembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št.
1396/98 o določitvi postopkov za uporabo v sektorju perutninskega
mesa Uredbe Sveta (ES) št. 779/98 o uvozu kmetijskih
proizvodov s poreklom iz Turčije v Skupnost
( UL
L 408, 30.12.2006
)3Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1962/2006 z dne 21.
decembra 2006 o uporabi člena 37 Akta o pristopu Bolgarije k
Evropski uniji
( UL
L 408, 30.12.2006
)8Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1963/2006 z dne 22.
decembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 1483/2006 glede
količin, ki jih zajema stalni javni razpis za ponovno prodajo
žit iz zalog intervencijskih agencij držav članic na trgu
Skupnosti
( UL
L 408, 30.12.2006
)11Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1964/2006 z dne 22.
decembra 2006 o podrobnih pravilih za odprtje in upravljanje
uvozne kvote za riž s poreklom iz Bangladeša
ob uporabi
Uredbe Sveta (EGS) št. 3491/90 ( UL
L 408, 30.12.2006
)15Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1965/2006 z dne 22.
decembra 2006 o prilagoditvi uredb za sektor govejega in
telečjega mesa zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski
uniji
( UL
L 408, 30.12.2006
)21
  • L048 (zakonodaja) – 16.2.2007
Popravek Uredbe Sveta (ES) št.
1463/2006 z dne 19. junija 2006 o prilagoditvi Uredbe (ES) št.
1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) zaradi pristopa
Bolgarije in Romunije k Evropski uniji
( UL L 277, 9.10.2006)3
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.  Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih