TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, od št. L052 do L057
Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 51
  • L052 (zakonodaja) – 27.2.2008
Uredba Komisije (ES) št. 170/2008 z dne 26. februarja
2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Popravek Uredba Komisije (ES) št. 1057/2007 z dne 13.
septembra 2007 o spremembah Uredbe (ES) št. 2805/95 o
določitvi izvoznih nadomestil v vinskem sektorju ( UL
L 241, 14.9.2007
)28
  • L055 (zakonodaja) – 28.2.2008
Uredba Sveta (ES) št. 171/2008 z dne 25. februarja 2008
o ohranitvi Uredbe Sveta (ES) št. 71/97 o razširitvi
protidampinške dajatve, uvedene na uvoz koles s poreklom iz
Ljudske republike Kitajske, na nekatere dele za kolesa s poreklom
iz Ljudske republike Kitajske1Uredba Sveta (ES) št. 172/2008 z dne 25. februarja 2008
o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem
pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz fero-silicija s
poreklom iz Ljudske republike Kitajske, Egipta, Kazahstana,
Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije in Rusije6Uredba Komisije (ES) št. 173/2008 z dne 27. februarja
2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave21Uredba Komisije (ES) št. 174/2008 z dne 27. februarja
2008 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 994/2007 o uvedbi
protidampinške dajatve na uvoz fero-silicija s poreklom
iz Ljudske republike Kitajske, Egipta, Kazahstana, Nekdanje
jugoslovanske republike Makedonije in Rusije23Uredba Komisije (ES) št. 175/2008 z dne 27. februarja
2008 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž v okviru tarifne kvote,
odprte z Uredbo (ES) št. 327/98 za podobdobje februar 200825
  • C055 (informacije in objave) – 28.02.2008
Posodobitev seznama carinskih uradov, pri katerih se lahko
prijavi proizvode iz Priloge I k
Uredbi
Komisije (ES) št. 1635/2006
za sprostitev v
prosti promet v Evropski skupnosti14
  • L056 (zakonodaja) – 29.02.2008
Uredba Komisije (ES) št. 178/2008 z dne 28. februarja
2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 183/2008 z dne 28. februarja
2008 o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor, ki se izvaža brez nadaljnje predelave16Uredba Komisije (ES) št. 184/2008 z dne 28. februarja
2008 o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere
druge sladkorne proizvode, ki se izvažajo brez nadaljnje predelave18Uredba Komisije (ES) št. 185/2008 z dne 28. februarja
2008 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z
Uredbo (ES) št. 900/200720Uredba Komisije (ES) št. 186/2008 z dne 28. februarja
2008 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z
Uredbo (ES) št. 1060/200721Uredba Komisije (ES) št. 187/2008 z dne 28. februarja
2008 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
žit in riža, izvožene kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi I k
Pogodbi22Uredba Komisije (ES) št. 188/2008 z dne 28. februarja
2008 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
sektorja sladkorja
, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi
I k Pogodbi26
  • L057 (zakonodaja) – 1.3.2008
Uredba Komisije (ES) št. 190/2008 z dne 29. februarja
2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave6Uredba Komisije (ES) št. 191/2008 z dne 29. februarja
2008 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se
uporabljajo od 1. marca 20088Skupno stališče Sveta 2008/179/SZVP z dne 29. februarja
2008 o spremembi Skupnega stališča 2005/440/SZVP o
omejitvenih ukrepih proti Demokratični republiki Kongo37

(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov
EU je potrebno uporabiti prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih