TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU od št. L059 do L061

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 50
  • L059 (zakonodaja) – 27.2.2007
Uredba Sveta (ES) št.
192/2007 z dne 22. februarja 2007 o uvedbi dokončne
protidampinške dajatve na uvoz določenega polietilen
tereftalata s poreklom iz Indije, Indonezije, Malezije, Republike
Koreje, Tajske in Tajvana
po pregledu zaradi izteka ukrepov in
delnega vmesnega pregleda v skladu s členom 11(2) in 11(3) Uredbe
(ES) št. 384/961Uredba Sveta (ES) št.
193/2007 z dne 22. februarja 2007 o uvedbi dokončne izravnalne
dajatve na uvoz polietilen tereftalata (PET) s poreklom iz Indije

po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 18 Uredbe (ES)
št. 2026/934Uredba Komisije (ES) št. 194/2007 z dne 26. februarja
2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave60Uredba Komisije (ES) št. 195/2007 z dne 26. februarja
2007 o odkupu masla v nekaterih državah članicah za obdobje od 1.
marca do 31. avgusta 200762Uredba Komisije (ES) št. 196/2007 z dne 26. februarja
2007 o določitvi izvoznih nadomestil za žita, pšenično
in rženo moko ter za drobljenec in zdrob63Uredba Komisije (ES) št. 197/2007 z dne 26. februarja
2007 o določitvi korekcijskega zneska za izvozno nadomestilo za
žita65Uredba Komisije (ES) št. 198/2007 z dne 26. februarja
2007 o določitvi izvoznih nadomestil za slad67Uredba Komisije (ES) št. 199/2007 z dne 26. februarja
2007 o določitvi korekcijskega zneska za nadomestilo za slad69Uredba Komisije (ES) št. 200/2007 z dne 26. februarja
2007 o določitvi nadomestil za proizvode v sektorjih žit in
riža
, dobavljene v okviru ukrepov Skupnosti in nacionalnih
ukrepov za pomoč v hrani71
  • L060 (zakonodaja) – 27.2.2007
Tretji zapisnik o popravku Pogodbe med Kraljevino Belgijo,
Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Helensko republiko,
Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Irsko, Italijansko
republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko,
Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Finsko,
Kraljevino Švedsko, Združenim kraljestvom Velike Britanije
in Severne Irske (državami članicami Evropske unije) in Češko
republiko, Republiko Estonijo, Republiko Ciper, Republiko Latvijo,
Republiko Litvo, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Republiko
Poljsko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko o pristopu
Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper,
Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike
Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške
republike k Evropski uniji ( UL L 236, 23.9.2003)1
  • L061 (zakonodaja) – 23.2.2007
Uredba Komisije (ES) št. 202/2007 z dne 27. februarja
2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št.
203/2007 z dne 27. februarja 2007 o spremembi uredb (ES) št.
958/2006 in (ES) št. 38/2007 zaradi ukinitve izvoznih
nadomestil za nekatere namembne kraje3Uredba Komisije (ES) št.
204/2007 z dne 27. februarja 2007 o spremembi Uredbe (ES) št.
1483/2006 glede količin, ki jih zajema stalni javni razpis za
ponovno prodajo žit iz zalog intervencijskih agencij držav članic
na trgu Skupnosti5Uredba Komisije (ES) št. 206/2007 z dne 27. februarja
2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 2247/2003 o določitvi
podrobnih pravil za uporabo v sektorju govejega in telečjega mesa
Uredbe Sveta (ES) št. 2286/2002 o ureditvi, ki se uporablja
za kmetijske proizvode in blago, pridobljeno s predelavo
kmetijskih proizvodov s poreklom iz afriških, karibskih in
pacifiških držav (držav AKP)15Uredba Komisije (ES) št.
207/2007 z dne 27. februarja 2007 o določitvi pomoči iz Uredbe
Sveta (ES) št. 1255/1999 za zasebno skladiščenje
masla in smetane ter o odstopanju od Uredbe (ES) št.
2771/199917Uredba Komisije (ES) št.
208/2007 z dne 27. februarja 2007 o prilagoditvi Uredbe (EGS) št.
3149/92 o določitvi podrobnih pravil za dobavo hrane iz
intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb v Skupnosti
zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji19Uredba Komisije (ES) št.
210/2007 z dne 27. februarja 2007 o odstopanju od Uredbe (ES) št.
1282/2006 glede roka veljavnosti
izvoznih dovoljenj z
vnaprejšnjo določitvijo nadomestila za sektor mleka in
mlečnih izdelkov23Sklep Sveta z dne 22. februarja 2007 o sklenitvi Sporazuma v
obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko
Islandijo o trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode na
podlagi člena 19 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru28Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in
Republiko Islandijo o trgovinskih preferencialih za kmetijske
proizvode na podlagi člena 19 Sporazuma o Evropskem gospodarskem
prostoru29
  • C044 (zakonodaja) – 27.2.2007
Posebno poročilo št. 11/2006 o skupnostnem tranzitnem
sistemu z odgovori Komisije1
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih