TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU od št. L064 do L070

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 50
  • L064 (zakonodaja) – 2.3.2007
Uredba Komisije (ES) št. 220/2007 z dne 1. marca 2007 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave12Uredba Komisije (ES) št. 221/2007 z dne 1. marca 2007 o
določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke14Uredba Komisije (ES) št. 222/2007 z dne 1. marca 2007 o
določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo v okviru
stalnega javnega razpisa
, predvidenega v Uredbi (ES) št.
581/200418Uredba Komisije (ES) št. 223/2007 z dne 1. marca 2007 o
določitvi stopenj nadomestil za nekatere mlečne proizvode,
izvožene kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi20Uredba Komisije (ES) št. 227/2007 z dne 1. marca 2007 v
zvezi s ponudbami za izvoz navadne pšenice,
predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št.
936/200629
  • L065 (zakonodaja) – 3.3.2007
Uredba Komisije (ES) št. 228/2007 z dne 2. marca 2007 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 233/2007 z dne 2. marca 2007 o
določitvi uvoznih dajatev za nekatere vrste oluščenega
riža
od 3. marca 2007 dalje9
  • L066 (zakonodaja) – 6.3.2007
Uredba Komisije (ES) št.
234/2007 z dne 5. marca 2007 o določitvi pavšalnih
uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in
zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 236/2007 z dne 2. marca 2007 o
spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 314/2004 o nekaterih
omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju14Uredba Komisije (ES) št.
237/2007 z dne 5. marca 2007 o spremembi reprezentativnih cen
in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v
sektorju sladkorja
, ki jih določa Uredba (ES) št.
1002/2006, za tržno leto 2006/200717Popravek Uredbe Komisije (ES) št.
1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za
upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se
upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj
(UL
L 238, 1.9.2006
)28
  • L067 (zakonodaja) – 7.3.2007
Uredba Komisije (ES) št.
238/2007 z dne 6. marca 2007 o določitvi pavšalnih
uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in
zelenjave1Uredba Komisije (ES) št.
239/2007 z dne 6. marca 2007 o določitvi podrobnih pravil za
uporabo Uredbe (EGS) št. 404/93 glede zahtev za obvestila v
sektorju banan3
  • L068 (zakonodaja) – 8.3.2007
Uredba Komisije (ES) št. 241/2007 z dne 7. marca 2007 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Odločba Komisije z dne 7. marca
2007 o spremembi odločb 2003/804/ES in 2003/858/ES v zvezi z
uvozom živih rib in školjk, namenjenih za prehrano
ljudi, iz tretjih držav
, navedenih v Uredbi (ES) št.
2076/2005 (notificirano pod dokumentarno številko C(2007)
682) (1)10
  • L069 (zakonodaja) – 9.3.2007
Uredba Komisije (ES) št.
246/2007 z dne 8. marca 2007 o določitvi pavšalnih
uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in
zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 249/2007 z dne 8. marca 2007 o
spremembi Uredbe (ES) št. 1431/94 o določitvi podrobnih
pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 774/94 o odpiranju
in določitvi upravljanja nekaterih tarifnih kvot Skupnosti za
perutninsko meso in nekatere druge kmetijske proizvode16Uredba Komisije (ES) št. 250/2007 z dne 8. marca 2007 o
določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor, ki se izvaža brez nadaljnje predelave18Uredba Komisije (ES) št. 251/2007 z dne 8. marca 2007 o
določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z
Uredbo (ES) št. 958/200620Uredba Komisije (ES) št. 252/2007 z dne 8. marca 2007 o
določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge
sladkorne proizvode, ki se izvažajo brez nadaljnje predelave21Uredba Komisije (ES) št. 253/2007 z dne 8. marca 2007 o
spremembi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz sektorja
sladkorja, izvožene kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi I k
Pogodbi23Uredba Komisije (ES) št. 254/2007 z dne 8. marca 2007 o
določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z
Uredbo (ES) št. 38/200725Uredba Komisije (ES) št. 255/2007 z dne 8. marca 2007 v
zvezi s ponudbami za izvoz navadne pšenice,
predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št.
936/200626
  • L070 (zakonodaja) – 9.3.2007
Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 2286/2003 z dne 18.
decembra 2003 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o
določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o
carinskem zakoniku Skupnosti
(UL
L 343 31.12.2003
)439
  • C054 (informacije in objave) – 9.3.2007
Obvestilo o začetku delnega vmesnega pregleda
protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz
nekaterih vreč in vrečk iz plastičnih mas s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske5
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.  Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih