TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, od št. L076 do L079

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 50
  • L076 (zakonodaja) – 16.3.2007
Uredba Komisije (ES) št. 271/2007 z dne 15. marca 2007 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 272/2007 z dne 15. marca 2007 o
določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo
od 16. marca 20073Uredba Komisije (ES) št. 273/2007 z dne 15. marca 2007 o
določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke6Uredba Komisije (ES) št. 274/2007 z dne 15. marca 2007 o
določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo v
okviru stalnega javnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št.
581/200410Uredba Komisije (ES) št. 275/2007 z dne 15. marca 2007 o
spremembi Uredbe (ES) št. 1825/2000 o podrobnih pravilih za
uporabo Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in
Sveta glede označevanja govejega mesa in izdelkov iz govejega
mesa12Uredba Komisije (ES) št. 276/2007 z dne 15. marca 2007 o
spremembi Uredbe (ES) št. 581/2004 o odprtju stalnega
razpisa za izvozna nadomestila glede nekaterih vrst masla
in Uredbe (ES) št. 582/2004 o razpisu stalnega javnega
razpisa za izvozna nadomestila za posneto mleko v prahu16Uredba Komisije (ES) št. 277/2007 z dne 15. marca 2007 v
zvezi s ponudbami za izvoz navadne pšenice, predloženimi
v okviru razpisa
, objavljenega v Uredbi (ES) št.
936/200618Uredba Komisije (ES) št. 278/2007 z dne 15. marca 2007 o
izdaji izvoznih dovoljenj sistema B za sadje in zelenjavo
(pomaranče)19Uredba Komisije (ES) št. 279/2007 z dne 15. marca 2007 o
spremembi stopenj nadomestil za nekatere mlečne izdelke,
izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi20
  • L078 (zakonodaja) – 17.3.2007
Uredba Komisije (ES) št. 280/2007 z dne 16. marca 2007 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 281/2007 z dne 16. marca 2007 o
določitvi najnižjih prodajnih cen za maslo za 27. posamični
razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št.
1898/20053Uredba Komisije (ES) št. 285/2007 z dne 16. marca 2007 o
določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki, vloženi
marca 2007 za uvozna dovoljenja za nekatere proizvode iz
prašičjega mesa v okviru mesa v okviru režima,
predvidenega v Uredbi (ES) št. 1233/20069Uredba Komisije (ES) št. 286/2007 z dne 16. marca 2007 o
določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki za
uvozna dovoljenja
, vloženi marca 2007, v skladu z režimom,
predvidenim v okviru tarifnih kvot za nekatere proizvode v
sektorju prašičjega mesa za obdobje od 1. aprila do 30.
junija 200711Uredba Komisije (ES) št. 288/2007 z dne 16. marca 2007 o
določitvi prehodnih ukrepov, ki jih je zaradi pristopa Bolgarije
in Romunije treba sprejeti v zvezi z zahtevami za dodelitev
izvoznih nadomestil za nekatere mlečne in jajčne proizvode
v skladu z Uredbo (ES) št. 1043/200515Uredba Komisije (ES) št. 289/2007 z dne 16. marca 2007 o
prilagoditvi Uredbe (ES) št. 1301/2006 o določitvi skupnih
pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot
za kmetijske
proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj, zaradi
pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji17Uredba Komisije (ES) št. 291/2007 z dne 16. marca 2007 o
popravku Uredbe (ES) št. 272/2007 o določitvi uvoznih
dajatev v sektorju žit
od 16. marca 200724
  • C063 (informacije in objave) – 17.3.2007
Obvestilo o začetku delnega vmesnega pregleda protidampinških
ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz vinske kisline s poreklom iz
Ljudske republike Kitajske2Obvestilo glede veljavnih protidampinških ukrepov v
zvezi z uvozom nekaterih plastičnih vreč in vrečk s poreklom,
med drugim, iz Ljudske republike Kitajske v Skupnost
:
sprememba imena ene od družb, za katero se uporablja povprečna
protidampinška dajatev za sodelujoče družbe4
  • L079 (zakonodaja) – 20.3.2007
Uredba Komisije (ES) št. 292/2007 z dne 19. marca 2007 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 293/2007 z dne 19. marca 2007 o
začetku razpisnega postopka za prodajo vinskega alkohola za
uporabo v obliki bioetanola v Skupnosti3Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 980/2005 z dne 27. junija
2005 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov
(UL
L 169, 30.6.2005
)41
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih