TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, od št. L106 do št. L109
Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49
  • L106 (zakonodaja) – 19.4.2006
Uredba Komisije (ES) št. 598/2006 z dne 18. aprila 2006
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št.
599/2006 z dne 18. aprila 2006 o razpisu natečaja za dodelitev
izvoznih dovoljenj A3 za sadje in zelenjavo (paradižnike,
pomaranče, limone in jabolka)3Uredba Komisije (ES) št.
600/2006 z dne 18. aprila 2006 o uvrstitvi določenega blaga v
kombinirano nomenklaturo5Uredba Komisije (ES) št.
603/2006 z dne 18. aprila 2006 o spremembi reprezentativnih cen
in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v
sektorju sladkorja
, ki jih določa Uredba (ES) št.
1011/2005, za tržno leto 2005/200612
  • L107 (zakonodaja) – 20.4.2006
Uredba Komisije (ES) št. 604/2006 z dne 19. aprila 2006
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 607/2006 z dne 19. aprila 2006
o začetku preiskave glede možnega izogibanja protidampinškim
ukrepom, uvedenim z Uredbo Sveta (ES) št. 398/2004 o uvozu
silicija s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, pri uvozu
silicija, poslanega iz Republike Koreje, ne glede na to, ali je
njegovo poreklo deklarirano v Republiki Koreji ali ne, in o
registraciji takšnega uvoza


Op Trinet: gl. CURS – Aktualno:
24.04.2006:

Izogibanje protidampinškim ukrepom – silicij iz Kitajske,
poslan iz Koreje in registracija uvoza24Uredba Komisije (ES) št.
609/2006 z dne 19. aprila 2006 o spremembi Uredbe (ES) št.
1374/2005 glede količine iz stalnega javnega razpisa za izvoz
ječmena iz zalog slovaške intervencijske agencije28Uredba Komisije (ES) št. 610/2006 z dne 18. aprila 2006
o uvedbi vrednosti na enoto za določitev carinske vrednosti za
nekatero pokvarljivo blago29Uredba Komisije (ES) št. 611/2006 z dne 19. aprila 2006
o izdaji uvoznih dovoljenj za trsni sladkor v okviru
nekaterih tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov35Uredba Komisije (ES) št. 612/2006 z dne 19. aprila 2006
o določitvi, v kakšnem obsegu se lahko ugodi zahtevkom za
uvozne pravice, vloženim v aprilu 2006, za uvoz bikov, krav in
telic, ki niso namenjeni za zakol, nekaterih alpskih in gorskih
pasem37
  • L108 (zakonodaja) – 21.4.2006
Uredba Komisije (ES) št. 613/2006 z dne 20. aprila 2006
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 615/2006 z dne 20. aprila 2006
o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za
melaso v sektorju sladkorja
, v uporabi od 21. aprila 20065Uredba Komisije (ES) št. 616/2006 z dne 20. aprila 2006
o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor brez nadaljnje predelave7Uredba Komisije (ES) št. 617/2006 z dne 20. aprila 2006
o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge
sladkorne proizvode
, izvožene v naravnem stanju9Uredba Komisije (ES) št. 618/2006 z dne 20. aprila 2006
o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja v nekatere tretje države
za 24. delni razpis, izdan
v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št.
1138/200512Uredba Komisije (ES) št. 619/2006 z dne 20. aprila 2006
o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
sektorja sladkorja
, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi
I k Pogodbi13Uredba Komisije (ES) št. 620/2006 z dne 20. aprila 2006
o izdaji uvoznih dovoljenj za česen v četrtletju od 1.
junija do 31. avgusta 200615Uredba Komisije (ES) št. 621/2006 z dne 20. aprila 2006
o uvoznih dovoljenjih za proizvode iz govejega in telečjega
mesa s poreklom iz Bocvane, Kenije, Madagaskarja, Svazija,
Zimbabveja in Namibije17Uredba Komisije (ES) št. 622/2006 z dne 20. aprila 2006
o določitvi proizvodnih nadomestil za žita19Uredba Komisije (ES) št. 623/2006 z dne 20. aprila 2006
o določitvi izvoznih nadomestil za žita, pšenično in
rženo moko ter za drobljenec in zdrob20Uredba Komisije (ES) št. 624/2006 z dne 20. aprila 2006
o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za ječmen
v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1058/200522Uredba Komisije (ES) št. 625/2006 z dne 20. aprila 2006
o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za navadno
pšenico
v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES)
št. 1059/200523Odločba Komisije z dne 18. aprila 2006 o spremembi Priloge I k
Odločbi 2004/438/ES v zvezi s surovim mlekom in izdelki na
osnovi surovega mleka iz Čila in posodobitvi vnosa za Nekdanjo
jugoslovansko republiko Makedonijo
v navedeni prilogi
(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 1546) (1)24Odločba Komisije z dne 18. aprila 2006 o spremembi Priloge I k
Odločbi Sveta 79/542/EGS glede uvoza goveda iz Čila (notificirano
pod dokumentarno številko C(2006) 1552)(1)28
  • L109 (zakonodaja) – 22.4.2006
Uredba Komisije (ES) št. 626/2006 z dne 21. aprila 2006
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 628/2006 z dne 21. aprila 2006
o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih
dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki jih
določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto 2005/20067
  • C093 (informacije in objave) – 21.4.2006
Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških
ukrepov6
(1) Besedilo velja za EGP


Povezave:


Uradni
list Evropske unije
:

Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih