TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, od št. L113 do št. L115Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49
  • L113 (zakonodaja) – 27.4.2006
Uredba Komisije (ES) št. 637/2006 z dne 26. aprila 2006
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 638/2006 z dne 26. aprila 2006
o določitvi, v kakšnem obsegu je mogoče ugoditi zahtevkom
za uvozna dovoljenja, vloženim v aprilu 2006 za mlado govedo
moškega spola za pitanje, v okviru tarifne kvote,
predvidene z Uredbo (ES) št. 992/20053Uredba Komisije (ES) št. 639/2006 z dne 26. aprila 2006
o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih
dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki jih
določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto 2005/20064
  • L115 (zakonodaja) – 28.4.2006
Uredba Komisije (ES) št. 641/2006 z dne 27. aprila 2006
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave2Uredba Komisije (ES) št. 642/2006 z dne 27. aprila 2006
o določitvi količin obveznosti dobave za uvoz trstnega
sladkorja v skladu z AKP Protokolom in Sporazumom z Indijo
za
obdobje dobave 2006/20074Uredba Komisije (ES) št. 644/2006 z dne 27. aprila 2006
o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke10Uredba Komisije (ES) št. 645/2006 z dne 27. aprila 2006
o določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo v
okviru stalnega javnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št.
581/200415Uredba Komisije (ES) št. 646/2006 z dne 27. aprila 2006
o določitvi največjega izvoznega nadomestila za posneto mleko v
prahu
v okviru stalnega razpisa, določenega v Uredbi (ES) št.
582/200417Uredba Komisije (ES) št. 647/2006 z dne 27. aprila 2006
o izdaji uvoznih dovoljenj za riž na podlagi zahtevkov,
vloženih v prvih desetih delovnih dneh meseca aprila 2006 v skladu
z Uredbo (ES) št. 327/9818Uredba Komisije (ES) št. 648/2006 z dne 27. aprila 2006
o določitvi stopenj nadomestil za nekatere mlečne proizvode,
izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi20Uredba Komisije (ES) št. 649/2006 z dne 27. aprila 2006
o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz žit in
riža
, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi23Uredba Komisije (ES) št. 650/2006 z dne 27. aprila 2006
o določitvi izvoznih nadomestil za proizvode, predelane iz žit
in riža27Uredba Komisije (ES) št. 651/2006 z dne 27. aprila 2006
o določitvi izvoznih nadomestil za krmne mešanice na
osnovi žit30Uredba Komisije (ES) št. 652/2006 z dne 27. aprila 2006
o določitvi proizvodnih nadomestil za žita32Uredba Komisije (ES) št. 653/2006 z dne 27. aprila 2006
o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za ječmen
v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1058/200533Uredba Komisije (ES) št. 654/2006 z dne 27. aprila 2006
o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za navadno
pšenico
v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES)
št. 1059/200534
(1) Besedilo velja za EGP


Povezave:


Uradni
list Evropske unije
:

Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih