TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, od št. L117 do št. L127Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 51
  • L127 (zakonodaja) – 15.5.2008
Uredba Komisije (ES) št. 421/2008 z dne 14. maja 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave7Uredba Komisije (ES) št. 422/2008 z dne 14. maja 2008 o
določitvi koeficienta dodelitve za izdajo uvoznih dovoljenj, za
katera je bilo zaprošeno od 5. maja do 9. maja 2008, za
proizvode iz sladkorja v okviru tarifnih kvot in preferencialnih
sporazumov9
  • L126 (zakonodaja) – 14.5.2008
Uredba Komisije (ES) št. 419/2008 z dne 13. maja 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1
  • L125 (zakonodaja) – 9.5.2008
Uredba Komisije (ES) št. 408/2008 z dne 8. maja 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 409/2008 z dne 8. maja 2008 o
določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor, ki se izvaža brez nadaljnje predelave3Uredba Komisije (ES) št. 410/2008 z dne 8. maja 2008 o
določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z
Uredbo (ES) št. 900/20075Uredba Komisije (ES) št. 411/2008 z dne 8. maja 2008 o
določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z
Uredbo (ES) št. 1060/20076Uredba Komisije (ES) št. 412/2008 z dne 8. maja 2008 o
odprtju in upravljanju uvozne tarifne kvote za zamrznjeno
goveje meso
, namenjeno za predelavo7Uredba Komisije (ES) št. 413/2008 z dne 8. maja 2008 o
spremembi in popravku Uredbe (ES) št. 27/2008 o odprtju in
upravljanju nekaterih letnih tarifnih kvot za nekatere izdelke,
zajete v oznaki 0714, s poreklom iz nekaterih tretjih držav, razen
Tajske15Uredba Komisije (ES) št. 418/2008 z dne 8. maja 2008 o
izdaji izvoznih dovoljenj v vinskem sektorju28Sklep Sveta z dne 14. aprila 2008 o podaljšanju
veljavnosti Sklepa 2005/321/ES o zaključku postopka
posvetovanja z Republiko Gvinejo v okviru člena 96 Sporazuma iz
Cotonouja29
  • C114 (informacije in objave) – 9.5.2008
Obvestilo uvoznikom v Evropsko unijo, ki predlagajo, da v letu
2009 uvažajo nadzorovane snovi, ki tanjšajo ozonski
plašč
, v skladu z Uredbo (ES) št. 2037/2000
Evropskega parlamenta in Sveta o snoveh, ki tanjšajo
ozonski plašč15Obvestilo izvoznikom iz Evropske unije, ki predlagajo, da v
letu 2009 izvažajo nadzorovane snovi, ki tanjšajo
ozonski plašč
, v skladu z Uredbo (ES) št.
2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta o snoveh, ki tanjšajo
ozonski plašč21Obvestilo uporabnikom nadzorovanih snovi v Evropski uniji, ki
so v letu 2009 v Skupnosti dovoljene za uporabo bistvenega pomena
v skladu z Uredbo (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta
in Sveta o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč27
  • L122 (zakonodaja) – 8.5.2008
Uredba Komisije (ES) št. 405/2008 z dne 7. maja 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 406/2008 z dne 7. maja 2008 o
določitvi koeficienta dodelitve za izdajo uvoznih dovoljenj, za
katera je bilo zaprošeno od 28. aprila do 2. maja 2008, za
proizvode iz sladkorja v okviru tarifnih kvot in preferencialnih
sporazumov3Uredba Komisije (ES) št. 407/2008 z dne 7. maja 2008 o
spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2000 o uvedbi
izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo
ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske
unije7
  • L120 (zakonodaja) – 7.5.2008
Uredba Komisije (ES) št. 401/2008 z dne 6. maja 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 403/2008 z dne 6. maja 2008 o
začasnih obveznostih dobave za uvoz trsnega sladkorja v skladu
s Protokolom AKP in Sporazumom z Indijo za obdobje dobave
2008/20096Uredba Komisije (ES) št. 404/2008 z dne 6. maja 2008 o
spremembi Priloge II k Uredbi Sveta (EGS) št. 2092/91 o
ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov glede odobritve
uporabe spinosada, kalijevega bikarbonata in bakrovega oktanoata
ter razširitve uporabe etilena8Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1518/2003 z dne 28.
avgusta 2003 o podrobnih pravilih za izvajanje sistema izvoznih
dovoljenj
v sektorju prašičjega mesa ( UL
L 217, 29.8.2003
) (Slovenska posebna izdaja, poglavje 03,
zvezek 39, str. 544
)25
  • L118 (zakonodaja) – 6.5.2008
Uredba Sveta (ES) št. 396/2008 z dne 29. aprila 2008 o
spremembi Uredbe (ES) št. 397/2004 o uvedbi dokončne
protidampinške dajatve pri uvozu bombažnega posteljnega
perila s poreklom iz Pakistana1Uredba Komisije (ES) št. 397/2008 z dne 5. maja 2008 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave8Uredba Komisije (ES) št. 398/2008 z dne 5. maja 2008 o
spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih
dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki jih
določa Uredba (ES) št. 1109/2007, za tržno leto 2007/200810
  • C111 (informacije in objave) – 6.5.2008
Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških
ukrepov


(Furfuril
alkohol – Kitajska – protidampinška dajatev)50
  • L117 (zakonodaja) – 1.5.2008
Uredba Sveta (ES) št. 388/2008 z dne 29 aprila 2008 o
razširitvi dokončnih protidampinških ukrepov,
uvedenih z Uredbo (ES) št. 1472/2006 na uvoz določene
obutve z zgornjim delom iz usnja s poreklom iz Ljudske republike
Kitajske, na uvoz enakega izdelka, poslanega iz Posebne upravne
regije Macao, ne glede na to, ali je deklariran kot izdelek s
poreklom iz Posebne upravne regije Macao ali ne1Uredba Komisije (ES) št. 389/2008 z dne 30. aprila 2008
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave11Uredba Komisije (ES) št. 395/2008 z dne 30. aprila 2008
o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se
uporabljajo od 1. maja 200824
  • C110 (informacije in objave) – 1.5.2008
Obvestilo glede veljavnih protidampinških ukrepov v
zvezi z uvozom folije iz polietilen tereftalata (PET) s poreklom
iz Indije v Skupnost: sprememba naslova družbe, za katero velja
individualna stopnja protidampinške dajatve28

(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih